+
-+ Tulosta

Kaavoitus ja sitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki luo säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle mutta asemakaava-, ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella voi säännöistä poiketa erityisestä syystä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain eräistä säädöksistä voi hakea poikkeamista.

Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Poikkeamisluvan hakeminen

Jos aiot hakea poikkeamislupaa, toimi seuraavasti:

 • LUE ENSIN poikkeamislupamenettelyn ohjeet [pdf, 205 KB]!
 • Ota yhteyttä kaupungin rakennustarkastajaan tai alueen kaavoittajaan, joka toteaa poikkeamismenettelytarpeen ja arvioi luvan edellytykset
 • Täytä hakemus [pdf, 200 KB] huolellisesti. Puuttellisesti täytettyä lomaketta ei käsitellä.
 • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa)
 • Toimita hakemus maankäytön asiakaspalveluun ja varmista, että hakemus on täytetty oikein ja tarvittavat liitteet ovat mukana
 • Hanki poikkeamispäätökselle lainvoimaisuus (lisätietoa ohjeissa)

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa poikkeamisluvan ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta Selvitys naapurien kuulemisesta [pdf, 55 KB]Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta.

Poikkeamisluvista rantarakentamisessa löytyy lisätietoa Rantarakentaminen-sivulta.

Lupahakemusten käsittely

Poikkeamislupahakemukset käsitellään ja hyväksytään viranomaistyönä maankäytön suunnittelun yksikössä tai rakennusvalvonnassa riippuen millaisesta poikkeamisesta on kyse.

 • Teknisen lautakunnan alainen maankäytön suunnittelun yksikkö valmistelee suunnittelutarveratkaisujen lisäksi poikkeamiset ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa sekä poikkeamiset asemakaavoitetulla alueella.
 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen rakennusvalvonnan yksikkö valmistelee puolestaan poikkeamiset ranta-alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen kaava, kuten ranta-asemakaava tai rantaosayleiskaava sekä poikkeamiset rakennusjärjestyksestä asemakaava-alueen ulkopuolella.

Poikkeamisluvan myöntäminen

Poikkeamispäätöksen tekee tapauksesta riippuen:

kaupunginarkkitehti:

 • asemakaava-alueen poikkeamiset
 • rantoihin liittyvät poikkeamiset
 • uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa rantarakentamista ohjaavaa kaavaa
 • poikkeaminen, joka koskee rakentamista alueelle, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, mutta hyväksymispäätös ei ole saanut vielä lainvoimaa.

rakennusvalvontajohtaja:

 • poikkeamiset ranta-alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen kaava, kuten ranta-asemakaava tai rantaosayleiskaava
 • poikkeamiset rakennusjärjestyksestä asemakaava-alueen ulkopuolella

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemistatavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Myönteinen poikkeamispäätös ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa.

Jos poikkeamismenettelyä ei voida jostain syystä soveltaa, ratkaistaan asia kaavamuutoksella, mikäli sille on edellytykset.

Yhteystiedot

Asemakaavapoikkeamiset Kouvola

Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi

Asemakaavapoikkeamiset Kouvola, Kuusankoski

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi

Asemakaavapoikkeamiset Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Valkeala

Heikki Kauppi
Kaavoitusinsinööri
020 615 6066
heikki.kauppikouvola.fi

Poikkeamiset kaavoittamattomilla ranta-alueilla

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi

Poikkeamiset kaavoittamattomilla ranta-alueilla

Topi Suomalainen
Kaavoitusinsinööri
020 615 8261
topi.suomalainenkouvola.fi

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/poikkeaminen

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme