+
-+ Tulosta

Kaavoitus ja sitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki luo säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle mutta asemakaava-, ranta-asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella voi säännöistä poiketa erityisestä syystä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain eräistä säädöksistä voi hakea poikkeamista.

Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Poikkeamisluvan hakeminen

Jos aiot hakea poikkeamislupaa, toimi seuraavasti:

 1. LUE ENSIN poikkeamislupamenettelyn ohjeet [pdf, 205 KB]!
 2. Ota yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan tai kaupunkisuunnitteluun, jossa arvioidaan poikkeamismenettelyn tarve ja luvan edellytykset. Valitse valmistelija sen mukaan, mitä asiasi koskee:
  - Rakennusvalvonta valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen kaava, kuten ranta-asemakaava tai rantaosayleiskaava sekä poikkeamiset rakennusjärjestyksestä asemakaava-alueen ulko-puolella.
  - Kaupunkisuunnittelu valmistelee poikkeamiset ranta-alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, poikkeamiset asemakaavoitetulla alueella sekä muut maankäyttö- ja rakennuslaista poikkeamiset.
 3. Täytä hakemus [pdf, 200 KB] huolellisesti. Puuttellisesti täytettyä lomaketta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
 4. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa)
 5. Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet.
 6. Toimita hakemus Kouvolan tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon
 7. Hanki poikkeamispäätökselle lainvoimaisuus (lisätietoa ohjeissa)

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa poikkeamisluvan ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta Selvitys naapurien kuulemisesta [pdf, 55 KB]. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta.

Poikkeamisluvista rantarakentamisessa löytyy lisätietoa Rantarakentaminen-sivulta.

Lupahakemusten käsittely ja luvan myöntäminen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun kaikki asiakirjat ovat kunnossa, poikkeamislupahakemus käsittelyaika on n. 4-8 viikkoa riippuen työtilanteesta.
Poikkeamispäätös on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa.
Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Poikkeamislupahakemukset käsitellään ja hyväksytään viranomaistyönä kaupunkisuunnittelun yksikössä tai rakennusvalvonnassa riippuen millaisesta poikkeamisesta on kyse. (Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 4.11.2014 § 113, Teknisen lautakunnan päätös 22.8.2017 § 145).

Rakennusvalvonnan osalta päätöksen hakemuksesta tekee rakennusvalvontajohtaja ja kaupunkisuunnittelun osalta kaupunginarkkitehti. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse ja pyynnöstä kirjallisesti.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemistatavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Jos poikkeamismenettelyä ei voida jostain syystä soveltaa, ratkaistaan asia kaavamuutoksella, mikäli sille on edellytykset.

HUOM! Myönteinen poikkeamispäätös ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana.

Muutoksenhaku päätöksestä

Poikkeamispäätökseen voi hakea muutosta tekemällä viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelee asianosainen lautakunta. Lue lisää ohjeesta.

Päätöksen lainvoimaisuus

Mikäli päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta, saa päätös lainvoiman 14 päi-vän kuluessa. Lainvoimainen päätös on voimassa päätöksessä mainitun ajan.

Päätöksistä ja lausunnoista perittävät maksut

Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun [pdf, 21 KB]mukaisesti.

Yhteystiedot

Asemakaavapoikkeamiset Kouvola

Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi
Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi

Asemakaavapoikkeamiset Kouvola, Kuusankoski

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi

Asemakaavapoikkeamiset Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Valkeala

Heikki Kauppi
Kaavoitusinsinööri
020 615 6066
heikki.kauppikouvola.fi

Poikkeamiset kaavoittamattomilla ranta-alueilla

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi
Topi Suomalainen
Kaavoitusinsinööri
020 615 8261
topi.suomalainenkouvola.fi

Sivun suora osoite on:
www.kouvola.fi/
poikkeaminen

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme