+
-+ Tulosta

Maankäytön toteuttamisohjelma

Maankäytön toteuttamisohjelmalla (Mato) suunnitellaan Kouvolan maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana. Ohjelmassa määritellään
uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys perusteluineen.

Mato-ohjelma tuottaa lähtökohtia kaupungin kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmille. Ohjelmaan vaikuttavat käytettävissä olevat rahat ja resurssit.

Ohjelma päivitetään vuosittain. Se käsitellään teknisessä lautakunnassa ja hyväksytään kaupunginhallituksessa sekä viedään valtuustoon tiedoksi.

Vuoden 2018 ohjelman painopisteenä ovat palvelutontit.

Ohjelman yleistavoitteet pohjautuvat Kouvolan kaupunkistrategiassa vuosille 2014-2020 määriteltyihin neljään strategiseen päämäärään sekä maapoliittiseen ohjelmaan.

Tarkoitus

Maankäytön toteuttamisohjelmalla kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus sekä taloussuunnittelu sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan.

Ohjelman tarkoituksena on:

  • varmistaa yhteinen näkemys
  • edistää kaupunkistrategian linjauksia
  • edistää hallintaprosessin jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta, ennakoitavuutta
  • kehittää toimialan toimintaa

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet

Maankäytön toteuttamisohjelman yleistavoitteet

Yritysalueet

Yritystontteja on viimeisen seitsemän vuoden aikana luovutettu keskimäärin viisi kappaletta vuodessa. Alueiden pinta-alat vaihtelevat 1280 m2 ja 21 900 m2 välillä. Yritystonttien tarvetta on hankala arvioida, koska yritysten tarpeet vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi erityyppisiä luovutusvalmiita tontteja tulee olla tarjolla sekä myös yritysten tarpeisiin räätälöitävissä olevia laajempia alueita, joihin varaudutaan yleiskaavoissa.

Yritysalueet on luokiteltu viiteen luokkaan ja joka luokalle on asetettu omat tavoitteet (taulukko alla). Luovutettavissa olevat alueet ovat asemakaavoitettuja alueita, joilla on kunnallistekniikka valmiina eli tontit ovat valmiina rakennettaviksi.

Yritystavoitteet

Tarvetta uusille alueille on Tykkimäen-Kullasvaaran alueella sekä Tervaskangas-Korjala-alueella. Myös keskusta-alueilla tonttien määrä on vähäinen.

Toiminnalliset tavoitteet pientalotonteille

Pientalotonttien osalta tavoitteena on edelleen kohdistaa uudet asemakaavoitetut tontit ja maanhankinta joukkoliikenteen ja palveluiden kannalta edullisille alueille keskeisellä kaupunkialueella.

Pientalotavoitteet

Tulevat pientaloalueet

Korian Pioneeripuiston asuntomessualueen rakentumisen jälkeen seuraavia tavoitteiden mukaisia kohteita ovat mm. Lautaron, Haanojan ja Itä-Naukion alueet, Kytöhalme sekä Pikkuniitty ja Loikalanpelto.

Anjalankosken ja Jaalan suuralueilla kunnallistekniikan piirissä olevaa tontteja on tällä hetkellä kattavasti.

Eri alueiden kysyntää ja tarkontaa tarkastellaan vuosittain ohjelman päivityksen yhteydessä.

Kartoilla on esitetty tonttien luovutusvuosi eli vuosi, jolloin tontit tulevat markkinoille.

Pientalotonttien suunnittellut luovutusvuodet
Tulevaisuuden asemakaavoitettu tonttitarjonta Kouvolassa

Yhteystiedot

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/mato


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme