+
-+ Tulosta
Ilmakuva Rantapuiston alueesta

Kuusankosken rantapuiston suppea maisema-arkkitehtuurikilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti kesän 2017 aikana maisema-arkkitehtuurikilpailun Kuusankosken rantapuiston suunnittelusta. Kilpailu järjestettiin Suomen Maisema-arkkitehtiliiton (MARK) kilpailusääntöjen mukaisena suppeana kutsukilpailuna, joka toteutettiin ideakilpailutasoisena.

Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja Kuusankosken keskustassa sijaitsevan noin 10 hehtaarin laajuisen puistoalueen kehittämiseksi toiminnalliseksi ja jokea monipuolisesti hyödyntäväksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi.

Kilpailun avulla pyritään kartoittamaan alueelle sopivia toimintoja, löytämään parhaat sijoituspaikat niille ja saavuttamaan kustannustehokas tapa toteuttaa maisema-arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, nykyaikainen, monipuolinen, viihtyisä, esteetön ja turvallinen rantapuisto. Kilpailuun valittavilta työryhmien toivottiin myös tutkivan keinoja, joilla nykyistä keskustatoimintojen aluetta voidaan ulottaa rantaan saakka.

Kilpailualueeseen liittyy 2010-11 järjestetty E2 Puurakentamiskilpailu.

Rantapuiston kilpailualueen rajausRantapuiston kilpailualueen rajaus

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna. Esivalintakriteereinä toimivat ilmoittautumisasiakirjoissa pyydetyt tiedot. Suppeaan kutsukilpailuun kutsuttiin osallistumishakemusten perusteella neljä työryhmää, joiden vetäjät olivat FCG Tekniikka ja suunnittelu Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Sito Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra Oy. Kilpailijoille annettiin 19.6.-8.9.2017 välinen aika kilpailuehdotusten laatimiseen, minkä jälkeen kilpailun palkintolautakunta arvosteli kilpailutyöt.

Kilpaijat hyödynsivät töissään yhtenä taustaselvityksenä yhteenvetoa karttakyselystä [pdf, 2 MB]. Kyselyssä asukkailta kysyttiin puiston nykyisestä käyttöstä sekä toiveita kehittämis- ja kunnostustarpeiksi. Samalla kerättiin Rantapuiston alueeseen liittyviä muistoja menneiltä ajoilta. Kysely pidettiin touko-kesäkuussa 2017 ja siihen vastasi lähes 400 asukasta.

Voiton vei Kuusaa virtaa

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi ehdotuksen nimeltä Kuusaa virtaa [pdf, 8 MB], jonka tekijöinä ovat Matti Liski, Sofia Tigerstedt, Ana Torres Gomez, Lilja Palmgren Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:stä sekä asiantuntijat Antti Junnila ja Hannu Palola Innogeo Oy:stä ja Jarmo niemi Suunnittelukide Oy:stä.

Voittajatyön ansioina pidettiin mm. vahvaa kokonaisotetta, paikan identiteetin huomioimista, luonnonmukaisen ja rakennetun ympäristön hyvää suhdetta toisiinsa nähden sekä alueen luontevaa liittymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja Kymijokeen.

Kilpailuehdotus Voittajatyö Kuusaa virtaa, tekijänä Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Palkintolautakuntaan kuuluivat kilpailijoiden nimeämänä edustajana maisema-arkkitehti, Elina Kataja ja Kouvolan kaupungin nimeäminä edustajina tekninen johtaja Hannu Tylli, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, viherpäällikkö Jouni Dahlman ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä. Palkintolautakunnan sihteerinä toimi vihersuunnittelija Maijastiina Lintukangas Kouvolan kaupungilta.

Yleisarvostelu ja ehdotusten vertailu sekä ehdotuskohtainen arvostelu kaikista kilpailutöistä on luettavissa arviointipöytäkirjasta [pdf, 18 MB].

Aalto yleisösuosikki

Yleisön suosikki oli kelluvasta uimapaikan esitellyt Aalto [pdf, 3 MB]. Vastaajat pitivät ehdotuksesta erityisesti sen monipuolisuuden, alueelle ehdotettujen toimintojen ja Kymijoen ylittävän sillan vuoksi. Työn on laatinut Studio Terra Oy.

Yleisö pääsi äänestämään suosikkiaan 25.9.-10.10.2017. järjestetyssä verkkokyselyssä. Arviointiin osallistui 238 henkilöä. Kooste yleisöarvioinnista on luettavissa tästä [pdf, 362 KB]. Lisäksi kilpailuehdotukset olivat 8.-luokkalaisten äänestettävänä heille suunnatussa tapahtumassa 11.10.2017. Lappuäänestyksenä toteutettuun arviointiin osallistui 64 nuorta.

Kilpailuehdotukset ja palkintolautakunnan pöytäkirja olivat myäs nähtävillä 17.10.-11.11.2017 Kuusankosken kirjastossa.

Toimenpiteet kilpailun perusteella

Palkintolautakunta antoi suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella ja esitti toimeksiantona suorahankintana rantapuiston yleissuunnitelman sekä toteutussuunnitelman laatiminen. Kyselyn sekä yleisöarvionnin tuloksia hyödynnetään puiston jatkosuunnittelussa.

Hanke tullaan toteuttamaan useassa osassa. Alueen asemakaavaa muutetaan kilpailun perusteella. Asemakaavan muutoksen tekee Kouvolan kaupunki.

Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme