+
-+ Tulosta

Pioneeripuiston asuinalueen ideakilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti syksyllä 2015 yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa suunnittelukilpailun, jonka tarkoituksena oli ideoida vetovoimaisen asuinalueen sovittamista Korian entisen varuskunta-alueen yhteyteen. Alueella järjestetään asuntomessut kesällä 2019.

Kilpailun tavoitteena oli löytää uudisrakentamiselle paikan erityispiirteisiin soveltuva ja vetovoimatekijöitä vahvistava ratkaisu asemakaavan muutoksen pohjaksi. Kilpailutehtävänä oli ideoida uudisrakentamisen sovittamista historiallisen kasarmialueen kokonaisuuteen sijoittamalla allueelle vähintään 30 erityyppistä pientalotonttia, jotka ovat arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan luonteva osa alueen kokonaisuutta ja vahvistavat alueen identiteettiä.

Tehtävänä oli lisäksi tutkia Ruokalan alueen käytön mahdollisuuksia sekä ideoida Pioneerikoulun uutta käyttöä. Kilpailulla haettiin myös ideoita Talliojan vesiaiheen, Kymijoen rannan, Pioneerikentän sekä niiden yhteydessä olevien puistoalueiden kehittämiseen. Tavoitteena oli alueen vetovoiman, viihtyisyyden, identiteetin ja monikäyttöisyyden vahvistaminen ja kehittäminen Korian taajaman sekä koko Kouvolan kaupungin virkistysalueena.

Ilmoittautuneiden 21 työryhmän joukosta varsinaiseen kilpailuun kutsuttiin mukaan viisi työryhmää, joiden vetäjinä toimivat:
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Serum Arkkitehdit Oy

Kilpailuehdotuksia arvioi palkintolautakunta, johon kuuluivat Osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajana toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, kilpailijoiden nimeämänä edustajana arkkitehti, SAFA Sanna Meriläinen sekä Kouvolan kaupungin edustajina tekninen johtaja Hannu Luotonen, kaavoituspäällikkö Hannu Tylli, kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi, kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä ja projektipäällikkö Sanna Kauppi.

"Koriaa" vei voiton

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n vetämän työryhmän kilpailuehdotuksen "Koriaa". Palkintolautakunnan mukaan "Koriaa" on vähäeleinen ja melkein itsestäänselvän oloinen. Katuverkko on taloudellinen ja hahmottuu luontevasti. Uudet korttelit asettuvat luontevaksi osaksi aluetta, mutta jättävät tilaa kasarmialueen olemassa olevalle järjestykselle eivätkä kiistele sen kanssa huomiosta.

Voittajatyö Voittajatyö "Koriaa" (Kuva aukeaa klikkaamalla)

Asuinalueen uusi aukio on onnistuneesti sijoitettu Pioneerikoulun tuntumaan alueen luontevaan solmukohtaan. Ruokala on esitetty korvattavaksi asuinkorttelilla, joka toimii välittävänä elementtinä pientaloalueen ja kasarmin välillä. Sotilaskodin kehittäminen alueen ravintolaksi Ruokalan sijaan on alueen tulevan käytön sekä Sotilaskodin säilymisen kannalta hyvä ratkaisu. Asuintontit sijoittuvat väljästi, mutta johdonmukaisesti Talliojan ympäristöön.

Palkintolautakunta päätyi jakamaan toisen palkinnon ehdotukselle "Pioni", jonka työryhmän vetäjä on Serum Arkkitehdit Oy. Palkintolautakunta toteaa, että "Pionissa" Tallipuiston suunnitelma sekä Pioneerikentän käsittely olivat kilpailun parhaita. Puiston käsittely on hienovaraista ja realistista, mutta tuottaa silti elämyksellisen kokonaisuuden.

Toiseksi tullut työ Toiseksi tullut työ "Pioni" (kuva aukeaa klikkaamalla)

Palkintolautakunta suosittelee, että alueen kokonaisrakenne ja yleissuunnitelma toteutetaan ehdotuksen "Koriaa" mukaisesti. Lisäksi palkintolautakunta suosittelee, että suunnitelmassa tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa yksi kortteli hyödyntäen ehdotuksen "Pioni" aukiomaisen puistokadun ideoita sekä toteuttaa Talliojan puistoalueen ajatuksia.

Kaikki viisi kilpailuehdotusta ovat katseltavissa täällä. Tutustu myös kilpailun arviointipöytäkirjaan (2016). [pdf, 8 MB]

Kilpailun jälkeen

Kilpailun voittaneet työt toimivat pohjana asuntomessualueen asemakaavan muutoksessa, joka tuli voimaan vuonna 2016. Voimassa oleva asemakaava löytyy Kouvolan karttapalvelusta

Hannu Tylli
Tekninen johtaja
020 615 8570
hannu.tyllikouvola.fi
Sanna Kauppi
Projektipäällikkö
020 615 5073
sanna.kauppikouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme