+
-+ Tulosta
Vaaralliset paikat keskustassa karttakyselyn vastausten mukaan

Keskusta on kaupungin sydän. Siksi Kouvolan ydintä kehitetään asukkaita, asiakkaita ja yrittäjiä paremmin palvelevaksi.

Kouvola kehittää keskustan virkistysalueita

Urheilupuisto on Kouvolan urheilukaupunkimaineen kulmakivi ja yksi Kouvolan keskustan helmistä. Myös Mielakan laskettelukeskus on keskeisen sijaintinsa vuoksi ainutlaatuinen Suomessa. Kesällä 2018 käynnistynyt virkistysalueiden kehittämissuunnitelma tähtää keskustan ja sen tuntumassa olevien virkistysalueiden potentiaalin täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Liikkumisen ja virkistyksen monimuotoisuutta lisää

Urheilupuisto-Palomäen ja Mielakan lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan Sarkolan urheilupuistoa sekä Haanojan ja Pappikallion virkistysalueita. Alueilla on jo nykyisin paljon mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon mutta paine niiden kehittämiseksi ja uusien toimintojen sijoittamiseksi on kasvanut.

Tämän vuoksi on Kouvolan kaupungilla tekeillä kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään virkistysalueiden nykytilaa, rakenteellisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä arvioidaan kehittämisen vaikutuksia. Suunnittelun tavoitteena on lisätä liikunnan ja virkistyksen monimuotoisuutta säilyttäen kuitenkin mm. alueiden luonto- ja kaupunkikuvalliset arvot. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueiden saavutettavuutta ja ympärivuotista käyttöä.

Osallistu suunnitteluun!

Virkistysalueiden käyttäjillä oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun vastaamalla kyselyyn 16.5.-3.6.2018 välisenä aikana. Yhteenveto vastauksista toimii tärkeänä taustamateriaalina tulevalle suunnittelulle ja julkaistaan tällä sivulla syyskuun aikana. Kiitos kaikille vastaajille!

Uudistunut Manski

Kävelykatu Manski on saanut kasvojen kohotuksen vuosien 2016-2018 aikana. Muun muassa kiveykset, laatoitus, valaistus, kalusteet, istutukset ja äänestoistojärjestelmä on uusittu, sekä asennettu sulanapitojärjestelmä ja kameravalvonta. Sademetsä -vesiaihe on siirretty Amarillon kohdalle ja uusi vesiaihe rakennettu Keskikadun kohdalle. Myös Välikadun kohdalla ollut leikkipaikka on uusittu. Lue lisää.

Pysäköinnin ja liikenneverkon kehittämissuunnitelma

Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin suurimmat nykytilan haasteet liittyvät muun muassa keskustan läpiajoliikenteeseen, korkeisiin ajonopeuksiin, puutteelliseen pysäköinnin opastukseen ja yhteyspuutteisiin pyöräreiteillä. Näihin paneudutaan syksyllä 2016 valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa [pdf, 13 MB], jonka tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä keskusta vuonna 2030.

Katso myös pysäköinnin ja liikenneverkon nykytilanneselvitys [pdf, 6 MB] sekä yhteenveto asukkaille suunnatusta karttakyselystä [pdf, 6 MB], jossa käsiteltiin ydinkeskustassa liikkumista, liikennettä, pysäköintiä ja palveluita.

Keskustan rakennetut helmet

Ydinkeskusta osayleiskaavaa varten on tehty arviointi asemakaavalla suojeltavaksi ehdotetuista kohteista ydinkeskustassa [pdf, 10 MB]. Kohteet on valittu vuosina 2008–2012 tehdyn rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin pohjalta.

Kaavalla suojeltu rakennus voi olla rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas, jolloin sitä ei saa purkaa, eikä ulkoasua merkittävästi muuttaa. Tällaisiksi kohteiksi ydinkeskustasta ehdotetaan mm. Ykkösapteekin taloa, Pikku-Tyynelää sekä Kauppahallia.

Kyseessä voi olla myös rakennus tai rakennuskokonaisuus, jonka suojelu ratkaistaan tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Esimerkiksi Hissipoika ja Pukimon talo ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja ne tulee ensisijaisesti säilyttää. Olennaista suojelun kannalta on tällöin rakennuksen massoittelun ja sijainnin suhde ympäröivään kaupunkitilaan.

Suojeltavien alueiden osalta tärkeää on säilyttää alueen ominaispiirteet. Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla.

Rakennusten ja ympäristöjen suojelulla halutaan turvata rakennusperinnön ja kerroksellisen kaupunkirakenteen säilyminen. Suojelu ei tarkoita, että mitään muutoksia ei saa tehdä, vaan sitä, että niitä suunniteltaessa ja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pitää varata museoviranomaiselle mahdollisuus antaa lausunto muutoksesta. Tällä halutaan estää se, ettei tietämättömyyttään mennä tekemään kokonaisuuden kannalta peruuttamattomia virheitä.

Maankäytönsuunnittelu käynnissä

Kouvolan ydinkeskustassa on käynnissä (vireillä) seuraavat merkittävät kaavahankkeet:

Ydinkeskustan osayleiskaavatyö

Keskustakorttelit (kaava nro 01/012)

Yhteystiedot

Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi
Hannu Tylli
Tekninen johtaja
020 615 8570
hannu.tyllikouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme