+
-+ Tulosta

Miten voin tehdä kaavamuutosaloitteen?

Aloitteen kaavan laatimiseksi voi tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot.

Voit tehdä kaavamuutosaloitteen sopimalla tapaamisen kaavoituspäällikön kanssa ja tekemällä vapaamuotoisen aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta.

Jos kaupunki pitää muutosta tarkoituksenmukaisena, tehdään päätös kaavoittamisen aloittamisesta ja hankkeesta tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus. Siinä sovitaan kaavamuutoksen tavoitteista, aikataulusta, kustannuksista ja maankäyttösopimuksen laatimistarpeesta.

Tämän jälkeen hanke tulee vireille, eli käynnistyy ja etenee normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti.

Maksut

Kaavojen laatimisesta ja muuttamisesta sekä ranta-asemakaavojen ja poikkeamislupa- sekä suunnittelutarveratkaisujen käsittelystä peritään teknisen lautakunnan hyväksymä maksu liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

Yhteystiedot

Hannu Tylli
Tekninen johtaja
020 615 8570
hannu.tyllikouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/kaavamuutos