+
-+ Tulosta
Näin kaavoitus etenee!

Tutustu kaavoituksen etenemiseen ja tiedät, missä vaiheessa sinua kiinnostava kaavoitushanke on menossa ja miten siihen voi vaikuttaa. Osallistumistapoja on monia. Valitse tilanteeseen ja sinulle sopivin ja vaikuta asuin- ja elinympäristösi kehittämiseen!

Maankäyttöä suunnitellaan aina niin, että kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua suunnitteluun. Sen lisäksi, että osallisilta voidaan näin saada arvokasta tietoa ja näkökulmia suunnitelmiin ja siten parantaa suunnittelukohdetta ja elinympäristöä, osallistumiseen velvoittaa myös maankäyttö- ja rakennuslaki asetuksineen .

Osallisia, eli niitä joita kaavoitus koskee, ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään voivat olla osallisia.

Jokaiselle kaavahankkeelle laaditaan oma osallistumis- ja arviointisuunnitelmansa, jossa kuvataan kaavoituksen tavoitteiden, lähtökohtien ja valmisteluprosessin lisäksi, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Suunnitelmassa myös kerrotaan, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Monta tapaa osallistua

Kaavoituksen edetessä siihen voi osallistua ja vaikuttaa eri tavoilla:

Kaavoitusprosessi ja siihen osallistuminenNäin kaavoitus etenee ja näin siihen voi osallistua!

Aloitus- ja valmisteluvaiheessa voit kertoa mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavasuunnitelmasta ottamalla yhteyttä kaavoittajaan joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta. Voit myös lähettää mielipiteesi kirjaamoon tai Tekniikka- ja ympäristötalon asiakaspalveluun. Kaavasta jätetyt kirjalliset mielipiteet kirjataan aina osaksi kaavan valmisteluasiakirjoja.

Tarvittaessa kaavoitussuunnitelmaan liittyen järjestetään yleisötilaisuuksia, joihin osallistumalla saat ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta ja voit esittää kysymyksiä.

Käytössäsi on lisäksi Kouvolan sähköinen Palautepalvelu, jossa kaavoitukseen liittyvän palautteen voi kohdistaa kartalle ja sen käsittelyä voi seurata.

Kaavan ollessa ehdotusvaiheessa, voit esittää kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävänäoloaikana tekniselle lautakunnalle. Saat siihen halutessasi myös vastineen kaavoittajalta.

Kun kaava on hyväksytty, ei sen sisältöön voi enää vaikuttaa muuta kuin valittamalla hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana.

Jos haluat pysyä ajan tasalla asuin- ja elinympäristösi kehityssuunnitelmista ja toimenpiteistä, voit ottaa käyttöön RSS-syötteen tai Tarkkailija-palvelun.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu


Sivun suora osoite: www.kouvola.fi/osallistuminen

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme