+
-+ Tulosta

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi aina kaavan aloituksesta sen hyväksymiseen.

Kaavoitus etenee pääpiirteissään seuraavasti:

Näin kaavoitus etenee

Aloitusvaihe: Maanomista tai kaupunki tekee aloitteen kaavan laatimiseksi. Kaavoitustyö alkaa eli kaava tulee vireille ja siihen laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Siinä esitetään kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista.

Vireille kuulutetut kaavat ja suunnitelmat löydät kohdasta ajankohtaiset suunnitelmat.

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa


Valmisteluvaihe:Kaavan sisältöä tarkennetaan laatimalla luonnoksia, selvityksiä ja arvioimalla luonnosten vaikutuksia. Lopputuloksena syntyy kaavaluonnos.

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa


Ehdotusvaihe: Kaavaluonnosten pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa huomioidaan osallisten aiemmassa vaiheessa esittämät mielipiteet. Kaavaehdotus esitellään tekniselle lautakunnalle (tela), jonka päätöksellä ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 14-30 päiväksi.

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa


Hyväksymisvaihe: Kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto tai tekninen lautakunta riippuen kaavan vaikuttavuudesta.

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa


Voimaantulo: Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukautta sen hyväksymispäätöksestä, mikäli siitä ei valiteta. Voimassa olevat kaavat ja suunnitelmat esitellään kaupungin sivuilla.

Kuinka pitkään kaavoitus kestää?

Kaavahankkee luonne ja merkittävyys vaikuttaa kaavaprosessiin ja sen kestoon. Pienimuotoisissa kaavoitushankkeissa käsittely aloituksesta kaavan voimaantuloon kestää 6-12kk. Yleiskaavoissa kuluva aika on pidempi.

Suurin osan pienten kaavojen kokonaiskestosta kuluu eriasteisiin hallinnollisiin käsittelyihin ja nähtävillä oloihin sekä lainvoimaisuuden odotteluun. Suuritöisten kaavojen kaavoitusprosessi kestää laajemmasta vuorovaikutus-, lausuntomenettelystä ja laajemmista taustaselvittelyistä johtuen kauemmin.

Kuka tekee?

Kaavoitustyöstä vastaa kaavoituspäällikkö, joka yhdessä kaavasuunnittelijoiden, suunnitteluavustajien ja muun kaupunkisuunnittelun henkilökunnan kanssa valmistelee kaava-asiat tekniselle lautakunnalle.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme