+
-+ Tulosta
Verla, Kouvola

Verlan osayleiskaavan muutos ja laajennus sekä Jaalan itäosan rantayleiskaavan muutos.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Verlankosken äärellä Pohjois-Kymenlaaksossa, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen rajaus käsittää Verlan tehdasalueen ja kyläympäristön ydinalueen sekä siihen liittyviä Iso-ja Vähä-Kamposen ranta-alueita.

Suunnittelualueen aluerajausSuunnittelualueen aluerajaus

Tavoite

Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena Verlan kylän, maailmanperintökohteen sekä sen lähiympäristön alueelle. Kaava mahdollistaa Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittämisen sekä Verlan kyläalueen elinvoimaisuuden tukemisen. Sen on määrä toimia maailmanperintökohdetta lukuun ottamatta alueella suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaava muuttaa v. 2001 vahvistettua Verlan osayleiskaavaa ja pieneltä osin v. 2003 hyväksyttyä Jaalan itäosan rantayleiskaavaa.

Kaavoitus käynnistyi vuonna 2009 mutta jouduttiin keskeyttämään maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi. Kaavoitus käynnistyí uudelleen suojelupäätöksen tuluta lainvoimaiseksi vuonna 2016.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 § - 64 §, MRA 30 §)

Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä, tavoitteista, aikataulusta ja arviointimenettelystä kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 3.6.-3.7.2009 välisen ajan tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Tekniikka- ja Ympäristötalossa.

Valmisteluvaihe

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62§, MRA 30§)

Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/verlaoyk on ollut nähtävänä 26.10.-25.11.2011 välisenä aikana Verlan osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kaavan valmistelumateriaaliin pystyi tutustumaan myös Jaalan yhteispalvelupisteessä, Salparinteentie 1 A.

Valmisteluvaiheen uusi kuuleminen

Kaavoitus keskeytyi maailmanperintöaluetta koskevan rakennussuojeluprosessin vuoksi vuonna 2011 ja käynnistyi uudelleen suojelupäätöksen tultua lainvoimaiseksi vuonna 2016. Suojelupäätöksen myötä suunnitelmia jouduttiin tarkentamaan monilta osin vastaamaan paremmin muutostarpeita Verlan kylän alueella. Siksi käsittelyyn tuli uusi kaavaluonnos.

Kaava-aineisto oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 17.5. - 16.6.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja tällä Internet-sivuilla www.kouvola.fi/verlaoyk.

Ehdotusvaihe

Talven 2017-2018 aikana täydennetään alueen rakennusinventointia.

Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville alkuvuodesta 2018 ja hyväksymiskäsittelyyn vuoden jälkipuoliskolla.

Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Marko Luukkonen
puh. 020 615 7169
marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski

Liitetiedostot

KAAVALUONNOS [pdf, 684 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 8 MB] Selostuksen liitteet [pdf, 8 MB] Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf, 4 MB] Mielipidelomake [pdf, 63 KB] Rakennusinventointi [pdf, 6 MB] Rakennusinventointi 2017 [pdf, 44 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme