+
-+ Tulosta
Kytöhalme etelästä

Niskala-Tervaskangas osayleiskaava

Ko. kaavatyö on keskeytetty ja se liitetään osaksi myöhemmin valmisteltavaa Keskeisten kaupunkialueiden taajamayleiskaavaa.

Sijainti

Suunnittelualue (karttakuvassa punaisella) rajoittuu idässä Kuusaantiehen, etelässä VT 6:en, lännessä Kymijokeen ja pohjoisessa Sipilänmäkeen.

Niskala-Tervaskangas osayleiskaava aluerajaus

Tavoite

Kaavan tavoitteena on tarkentaa Kouvolan keskeisimmän kaupallisen alueen lähiseudun yleiskaavaa asutuksen, liikenneverkon ja virkistyksen sekä työpaikka-alueiden rajausten osalta.

Kaava on tarkoitus olla oikeusvaikutteinen, yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava. Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee
Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä olo (MRL 62 § - 64 §, MRA 30 §)

Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 20.3-30.4.2013 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) tällä verkkosivulla.

OAS [pdf, 5 MB] on suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, kaavan aikataulusta sekä vaikutusten arvioinnista.

Kaavan www-sivuilla oli linkki karttakyselyyn (pehmoGIS), jonka avulla kerättiin 20.3.-30.4.2013 lähtötietoja osallisilta alueen nykyisestä käytöstä. PehmoGIS-kyselyyn tästä linkistä.

Kaavan OAS:n ja PehmoGIS-kyselyn esittelytilaisuus pidettiin torstaina 4.4.2013 Tekniikka- ja ympäristötalon juhlasalissa. Tilaisuuteen osallistui 22 henkilöä.

Karttakyselyn tulokset

Karttakyselyn vastasi yhteensä 64 henkilöä ja paikannuksia tehtiin 375 kpl.
Vastaajat merkitsivät kyselyssä kartalle eri kohteita. Alueen helminä pidettiin korkeusvaihteluja, näköaloja ja monipuolisia ulkoilualueita. Arjen liikuntapaikat keskittyivät Niivermäen pururadalle ja ostospaikat kauppakeskusalueelle. Tärkeiksi paikoiksi viheralueella koettiin Huuhkajanvuori ja Niivermäki. Risut puistoille keskittyivät Kytöahon pohjoispuolelle. Käytetyistä ulkoilureiteistä eniten sai merkintöjä Niivermäen pururata, sekä metsäpolut. Uusia kulkuyhteyksiä toivottiin Kymijoen yli. Kehittämisideoita saatiin eri puolille kaava-aluetta.

Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi lähtötietoina kaava-alueen toimintojen suunnittelussa. Kyselyn yhteenveto ja tiedote aiheesta nettisivun oikeassa laidassa.

Valmisteluvaihe

Ko. kaavatyö on keskeytetty ja se liitetään osaksi myöhemmin valmisteltavaa Keskeisten kaupunkialueiden taajamayleiskaavaa.

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Topi Suomalainen
puh. 020 615 8261
topi.suomalainen(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski


Tämän sivun lyhytosoite on:

www.kouvola.fi/niskalaoyk

Liitetiedostot

Niskala oyk OAS [pdf, 5 MB] Niskala oyk PehmoGIS-raportti [pdf, 2 MB] Niskala oyk PehmoGIS-tiedote [pdf, 305 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme