+
-+ Tulosta
Kymijoki Koriansillan suunnalta

Kymijoen rantaosayleiskaava, keskiosa

Kaavan tarkoituksena on ohjata lomarakentamista Kymijoen rannoilla sekä tutkia mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle myös ympärivuotista asutusta. Samassa yhteydessä laaditaan lisäksi Kouvolan Alakylän alueelle rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Kaava laaditaan Kymijoen rannoille välillä Koria-Myllykoski-Anjala, alueille joilla ei ole asemakaavaa.

Sijainti

Rantaosayleiskaava koskee Kymijoen vartta Korian ja Anjalan välillä. Rajaus on tehty noin 200 metriä rannasta. Mukaan ei oteta asemakaavoitettuja taajama-alueita Myllykoskella, Inkeroisissa ja Anjalassa.

AluerajausSuunnittelualueen rajaus

Tavoitteet

Kaavan tarkoituksena on laatia lomarakennusten rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Suunnittelualueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, joten loma-asumisen ohella kaavassa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle ympärivuotista asutusta.

Kouvolan Alakylän alueelle on tarkoitus laatia rakentamista ohjaava kyläyleiskaava. Tulevan kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille (MRL 44§ ja 72§).

Kaavatyö käynnistyi vuonna 2016 kantatilaselvityksen ja luontoselvityksen laatimisella.

Suunnittelun eteneminen

Yleiskaavan laadinta vie useamman vuoden. Aloitusvaiheen jälkeen työ jatkuu luontoselvityksen laatimisella ja kantatilatarkastelulla, joiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos.Kaavaluonnos on tarkoitus saada kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi selvitysten valmistuttua talvella 2018.

Näin kaavoitus etenee

Aloitusvaihe

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman [pdf, 4 MB] (OAS) ja mitoitusperiaatteet [pdf, 2 MB] kokouksessaan 10.5.2016 (pöytäkirja).

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävänä 18.5.–20.6.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Kymijoen virksityskäytöstä karttakysely

Kaava-alueen nykyisestä virkistyskäytöstä kerättiin lähtötietoja karttakyselyn avulla OAS:n nähtävilläoloajan. Kyselytuloksia käytetään kaavoituksen tukena Kymijoen rantaosayleiskaavan laadinnassa. Lue lisää tästä [pdf, 5 MB].

Keskustelutilaisuus

Kaavoitukseen ja karttakyselyyn liittyen pidettiin keskustelutilaisuus Myllykosken yhteiskoululla 25.5.2016.

Selvityksiä

Vuonna 2016 kaavaan liittyen tehtiin karttakyselyn lisäksi mm. palveluverkkoanalyysi, maisemaselvitys ja luontoselvitys. Luontoselvitystä täydennttiin kesällä 2017. Kaava-alueen rakennuskulttuuriselvitys valmistui syksyllä 2017.

Valmisteluvaihe

Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville talvella 2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Topi Suomalainen
puh. 020 615 8261
topi.suomalainen(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski


Sivun suora osoite:
www.kouvola.fi/kymijokiroyk

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme