+
-+ Tulosta
Kymijoki, Kuusankoski

Kuusankosken-Korian viheralueiden osayleiskaava

Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden yleiskaavoituksessa on laadittavana Kuusankosken-Korian viheralueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaavaehdotuksen kaava-alue on tarkoitus rajata koskemaan vain Kymijoen ranta-aluetta Voikkaalta Alakylään.

Tavoite

Viherkaavan tavoitteena on paneutua viheralueiden käyttö- ja kehittämistarpeisiin, niiden verkottumisen ja alueiden välisten yhteyksien parantamiseen sekä alueilla oleviin luonto- ja maisema-arvoihin. Erityiskysymyksenä yleiskaavassa on tavoitteena turvata Kymijoen ranta-alueiden virkistystarpeet. Kaavatyötä varten on laadittu yleissuunnitelmatasoinen selvitys Kymijoen ranta-alueiden kehittämisestä. Yleissuunnitelmat toimivat perusselvityksenä viheralueiden yleiskaavoitukselle ja yleiskaavassa tukeudutaan tavoitetasolla niissä esitettyihin pääperiaatteisiin.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa
Kaavan vaihe

Kouvolan keskustaajaman sekä Kuusankosken-Korian viheralueiden osayleiskaavat on luonnosvaiheen jälkeen yhdistetty. Luonnosvaiheen jälkeen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi rajata oikeusvaikutteisen kaavan alue koskemaan vain Kymijoen ranta-aluetta Voikkaalta Alakylään. Muu osa alueesta hyväksytään viheralueiden yleissuunnitelmana, jolla ei ole oikeusvaikutuksia.

Kaavaehdotusta valmistellaan.

Lisätiedot: www.kouvola.fi/kymijoenviherkaava

Aikaisemmat vaiheet

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §)

Kaavaan liittyvä aineisto on ollut nähtävänä 18.11. - 21.12.2010 tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Tekniikka- ja Ympäristötalossa, osoite: Tekniikka- ja Ympäristötalo, 2.krs, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Kaava-aineisto oli myös nähtävänä Kuusankoskitalon ala-aulassa, osoite Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski sekä Korian kirjastossa, osoite Kyminasemantie 1 F, 45610 Koria.

Suunnittelija oli paikalla esittelemässä kaavaluonnosaineistoa Kuusankoskitalossa 23.11.2010 klo 15-19 ja Korian kirjastossa 25.11.2010 klo 15-19.

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 § - 64 §, MRA 30 §)

Kaavaan liittyvä aineisto on ollut nähtävänä 13.5.-15.6.2009 tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Tekniikka- ja Ympäristötalossa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

www.kouvola.fi/kuusankoskenviherkaava

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Taija Airikka
puh. 020 615 8660
taija.airikka(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski

Liitetiedostot

Kaavakartta [pdf, 6 MB] Kaavaselostus [pdf, 3 MB] Selostuksen liitteet [pdf, 13 MB] OAS [pdf, 465 KB]