+
-+ Tulosta
Mielakka, Kouvola

Kouvolan viheralueiden osayleiskaava

Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden yleiskaavoituksessa on laadittavana Kouvolan keskustaajaman viheralueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kaavaehdotuksen kaava-alue on tarkoitus rajata koskemaan vain Kymijoen ranta-aluetta Voikkaalta Alakylään.

Tavoite

Kaavan tavoitteena on ohjata viheralueiden käyttöä, hoitoa ja suunnittelua, huomioiden mm. viherpalveluiden riittävyys ja luontoarvot. Lisäksi tavoitteena on osoittaa ulkoilureittien ja viheryhteyksien tavoitteellinen tilanne.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa
Kaavan vaihe

Kouvolan keskustaajaman sekä Kuusankosken-Korian viheralueiden osayleiskaavat on luonnosvaiheen jälkeen yhdistetty. Luonnosvaiheen jälkeen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi rajata oikeusvaikutteisen kaavan alue koskemaan vain Kymijoen ranta-aluetta Voikkaalta Alakylään. Muu osa alueesta hyväksytään viheralueiden yleissuunnitelmana, jolla ei ole oikeusvaikutuksia.

Kaavaehdotusta valmistellaan.

Lisätiedot: www.kouvola.fi/kymijoenviherkaava

Aikaisemmat vaiheet

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §)

Kaavaan liittyvä aineisto on ollut nähtävänä 13.5.-15.6.2009 tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten Tekniikka- ja Ympäristötalossa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

www.kouvola.fi/kouvolanviherkaava

Yhteystiedot

Kaavoitusinsinööri
Taija Airikka
puh. 020 615 8660
taija.airikka(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski

Liitetiedostot

Kaavakartta 3.6.2009 [pdf, 799 KB] Kaavamääräykset [pdf, 62 KB] Kaavaselostus [pdf, 3 MB] Selostuksen liitteet [pdf, 9 MB] Selostuksen liite 10 [pdf, 10 MB] OAS 3.6.2009 [pdf, 58 KB]