+
-+ Tulosta
Vt 15

Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelussa on vireillä Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen. Alustavan rajauksen mukaan yleiskaavoitettu alue tulee hieman laajenemaan nykyisestä.Suunnittelualue sisältää valtatie 15:een rajautuvia alueita Inkeroisten ja Myllykosken taajamien läheisyydessä. Alueen laajuus on kokonaisuudessaan alustavan rajauksen mukaisesti noin 9,1 km². Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä.

Sijainti

Suunnittelualue sisältää valtatie 15:een rajautuvia alueita Inkeroisten ja Myllykosken taajamien läheisyydessä. Alueen laajuus on kokonaisuudessaan alustavan rajauksen mukaisesti noin 9,1 km². Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin edetessä.

Suunnittelualueen rajaus kartalla

Tavoite

Yleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa valtatien 15 Rantahaka-Kouvola tiesuunnittelun mukaisen hankkeen toteuttaminen. Nykyinen yleiskaava ei mahdollista suunnitelmien mukaisia rinnakkaistiejärjestelyjä, vaan asia on ratkaistava yleiskaavamuutoksen yhteydessä.

Laadittava tiesuunnitelma perustuu vuonna 2004 valmistuneeseen ja vuonna 2008 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan (Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka-Kouvola, yleissuunnitelma, Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2004) ja vuonna 2016 valmistuneeseen palvelutasolähtöiseen kehityskäytäväselvitykseen (Sito Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus). Kehityskäytäväselvityksessä on tarkistettu hankkeen tavoitetilaa ja selvitetty hankkeen vaiheittaista toteutusta.

Yleiskaavan muutos ja laajennus toteutetaan vaiheistettuna siten, että yleiskaava laaditaan koskemaan pääasiassa suunnittelualueen liikenneverkkoa. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarkkuustaso noudattelee voimassa olevan Anjalankosken taajamayleiskaavan tasoa.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Aloitusvaihe

Anjalankosken taajamayleiskaavan muutoksen ja laajentamisen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Yleiskaavalle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista varten 7.2.-12.3.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Neuvottelu suunnitteluun liittyvien viranomaisten kanssa pidettiin 21.3.2018. Muistio neuvottelusta on luettavissa tästä [pdf, 77 KB].

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi
Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme