+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Jaalan kylän tilojen 4:223, 32:28, 32, 30, 32:39, 32:40, 32:58, 32:59 ja 56:1 osia

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, kortteleita 1-8, 26 ja 27 sekä puisto- ja katualuetta

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, korttelit 1-7, 26–27 sekä lähivirkistys-, katu- ja yleisen tien alueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Jaalan kirkonkylässä sijaitsevan Mäntyharjuntien, Jaalantien, Hokkarinharjuntien ja Salparinteentien välisen alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,6 ha.

Tavoite

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan olemassa olevaa toteutunutta maankäyttöä ja kiinteistönmuodostusta. Kaavalla myös mahdollistetaan koulukeskuksen ja päiväkodin korttelialueiden muutos- ja kehittämishankkeet.

Suunnittelualueella olevat Jaalantien osat osoitetaan kaavassa yleisen tien alueena.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 23.8. – 25.9.2017 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin mielipiteitä ja lausuntoja, joiden perusteella kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkennettiin Jaalantiehen rajautuvien kortteleiden ja yleisten teiden alueisiin liittyen. Luonnosvaiheessa mukana ollut osa yleiseksi tieksi ehdotetusta Mäntyharjuntiestä poistettiin kaavaehdotuksesta.

Tekninen lautakunta

Jaalan Vuokkolantien lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 28.2.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville § 51. (pöytäkirja)

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 14.3.–16.4.2018 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski).

Nähtävillä olleesta kaavasta annettiin kolme lausuntoa, joiden perusteella ei kaavaratkaisuun kuitenkaan tullut muutoksia.

Hyväksyminen

Kaava oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 28.5.2018, jolloin hallitus päätti esittää kaavaa edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi (§180).

Kaava oli käsittelyssä Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018, jolloin valtuusto hyväksyi kaavan (§81).

Kaavan hyväksymispäätös (=asemakaava) sai lainvoiman 1.8.2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 658 KB] KAAVASELOSTUS [, ] Liite 1 ajantasakaava [pdf, 331 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 1020 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 64 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme