+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Jaalan kylän tilojen 4:223, 32:28, 32, 30, 32:39, 32:40, 32:58, 32:59 ja 56:1 osia sekä Vierumäki-Jaalan lunastusyksiköiden 0:363 ja 0:4164 osia.

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, kortteleita 1-8, 26 ja 27 sekä puisto- ja katualuetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, korttelit 1-7, 26-27 sekä lähivirkistys-, katu- ja yleisen tien alueet.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Jaalan kirkonkylässä sijaitsevan Mäntyharjuntien, Jaalantien, Hokkarinharjuntien ja Salparinteentien välisen alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,6 ha.

Tavoite

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan olemassa olevaa toteutunutta maankäyttöä ja kiinteistönmuodostusta. Kaavalla myös mahdollistetaan Jaalan koulukeskuksen ja Vuokkolan päiväkodin korttelialueiden kehittämishankkeet.

Suunnittelualueella olevat osat Mäntyharjun- ja Jaalantiestä osoitetaan kaavassa yleisen tien alueina.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 23.8. – 25.9.2017 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVALUONNOS [pdf, 269 KB] Liite 1 ajantasakaava [pdf, 334 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 99 KB]