+
-+

Sijainti

Opaskarttarajaus Vesarontie

Tavoite

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kaipiaisissa toimivan kiskohitsaamon (alueella toimivat yritykset ovat Vossloh Rail Services Finland Oy ja Vossloh Cogifer Finland Oy) liikennejärjestelyjen parantaminen.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka valmisteluvaiheen kuulemisaika on 14 päivää.

Kaavahankkeeseen liittyvään aineistoon, kaavaluonnokseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan oli mahdollista tutustua 16.11. - 2.12.2016 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski).

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 21.12.2016 - 23.1.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen omilla internet-sivuilla.

Hyväksyminen

Tekninen Lautakunta hyväksyi kaavamuutoksen kokouksessaan 14.2.2017 (pöytäkirja)

Yhteystiedot

Heikki Kauppi
Kaavoitusinsinööri
020 615 6066
heikki.kauppikouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:

PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAEHDOTUS [pdf, 106 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 Ote ajantasa-asemakaavasta [pdf, 72 KB] Liite2 OAS [pdf, 318 KB]