+
-+ Tulosta
Aluerajaus ilmakuvassa

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 7, Lehtomäki, korttelin 7178 osaa, ravirata, puisto- ja yleisen tien aluetta. Saarenon kylän tiloja 5:254, 35:4 ja liikennealuetta.

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT kaupunginosan 7, Lehtomäki korttelin 7178 osa, suojaviher- ja katualue sekä yleisen tien alue.

Sijainti

Aluerajaus opaskartassa

Tavoite

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän sijoittaminen Valkealanväylän itäpuolelle yleisen tien alueelle (tiesuunnitelma MT370 Ravikylän kohdan jalankulku- ja pyöräilyväylä) ja tarkistetaan sen vaatimia aluevarauksia. Asemakaavaa muutetaan laadittavan tiesuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

ALOITUS- ja VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 31.1. – 2.3.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä kaavan internet-sivulla.

Teknisen lautakunnan käsittely

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 13.3.2018 (pöytäkirja), jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville § 72.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 28.3.–30.4.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivulla.

HYVÄKSYMISVAIHE

Kaavahanke oli kaupu nginhallituksen hyväksyttävänä 28.5.2018 ja etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kesän aikana.

Heikki Kauppi
Kaavoitusinsinööri
020 615 6066
heikki.kauppikouvola.fi
KAAVAKARTTA [pdf, 1 MB] KAAVASELOSTUS liitteineen [pdf, 4 MB] Liite1 ajantasakaava [, ] Liite2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.3.2018 [, ] Liite3 Asemakaavatiedot [pdf, 43 KB] Liite4 Havainnekuva [, ]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme