+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 160.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 23, Kymintehdas, kortteli 160.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken keskustan eteläpuolella Väkevänkujan, Niskalantien ja Jokipellonraitin rajaamalla alueella. Alue käsittää kokonaisuudessaan korttelin 160, joka on rakentamaton.

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen muuttamalla alueen käyttötarkoitusta. Samalla tarkistetaan korttelin rakennusoikeuden määrää ja rakennusalan rajausta.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

ALOITUS- ja VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 23.8. – 25.9.2017 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeiden omilla verkkosivuilla.

Kaavaluonnos oli teknisen lautakunnnan käsittelyssä 31.10.2017 (pöytäkirja).

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.11.–18.12.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

HYVÄKSYMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 29.1.2018. (pöytäkirja)

VOIMAANTULO

Väkevänkujan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 19.3.2018.

Yhteystiedot

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonen@kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAEHDOTUS [pdf, 173 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 112 KB] Liite2 OAS [pdf, 966 KB] Liite3 Asemakaavan seurantalomake [pdf, 38 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 27 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme