+
-+ Tulosta

Suolajärven ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan muutos koskee Suolajärven etelärannalla olevaa rakennuspaikkaa 286-470-10-151.

Ranta-asemakaavan muutos (kumoaminen) tehdään maanomistajan tahdosta.

Sijainti

Kaava-alueen sijainti

Tavoite

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on kumota osa Kouvolan lääninhallituksen päätöksellä 12.9.1979 vahvistetusta ranta-asemakaavasta (kaavatunnus 286 RA6/67). Alueelle on kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.3.2016 hyväksytty ja 4.5.2016 voimaan tullut oikeusvaikutteinen Suolajärven rantaosayleiskaava.

Koska voimassa oleva yleiskaava mahdollistaa loma-asuntojen sijasta erillispientalojen rakentamisen, on tarkoituksenmukaista kumota tämän tontin osalta osa voimassa olevasta ranta-asemakaavasta.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosmateriaali ja muu aineisto oli nähtävänä 25.1. – 24.2.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRA 27§)

Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.7.- 19.7.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) sekä tällä kaavan verkkosivuilla www.kouvola.fi/suolajarvi.

Hyväksyminen

Ranta-asemakaava on hyväksytty Teknisen lautakunnan kokouksessa 10.10.2017. (pöytäkirja)

Voimaantulo

Kaava on saanut lainvoiman 28.11.2017.

Yhteystiedot

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi

Insinööritoimisto Paavo Parviainen Oy
0400 750512
paavo.parviainen(at)co.inet.fi