+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, kortteleita 2013 ja 2061, yleisiä pysäköintialueita sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelit 2013 ja 2061, autopaikkojen korttelialueet sekä puisto- ja katualueet.

Sijainti

Opaskarttarajaus suunnittelualueesta

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava siten, että se nou-dattaa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyt-töä, huomioi suojelumääräyksillä alueen arvokkaan rakennusperinnön sekä ohjaa alueen täydennysrakentamista ja kiinteistönmuodostusta alueen kulttuuriympäris-tön erityispiirteitä tukien.

Suunnitelman eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Kaavaa ei ole vielä kuulutettu vireille

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski