+
-+ Tulosta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 3, Sarkola, kortteleita 3080, 3081, 3085-3096, 3098, 3099 ja osaa korttelista 3097 sekä puisto- ja katualueita.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT
kaupunginosan 3, Sarkola, korttelit 3080, 3081, 3085-3096, 3098, 3099 ja osa korttelista 3097 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita.

Sijainti

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan
olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella
mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan
alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu aineisto olivat nähtävillä10.1. – 14.2.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Asukastilaisuus

Osana kaavahankkeen ennakkokuulemista järjestettiin asukasilta suunnittelualueen asukkaille ja muille kaavahankkeesta kiinnostuneille. Tilaisuus järjestettiin Sarkolan seurakuntakodin tiloissa (Suomenkatu 3, 45120 Kouvola) keskiviikkona 17.1.2018 klo 17.30–19.00 ja siellä esiteltiin kaavasuunnittelun tavoitteita ja lähtötilannetta. Osallisilla oli mahdollista saada tietoa hankkeesta sekä esittää mielipiteensä suunnittelusta.

Lue tilaisuuden muistio tästä [pdf, 29 KB].

Tekninen lautakunta

Runkotien lähialueen asemakaavan muutosluonnos oli teknisen lautakunnan käsittelyyn 22.5.2018. Tela hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asettaa valmisteluvaiheen aineiston nähtäville 30 päivän ajaksi (pöytäkirja).

VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaava-aineisto oli nähtävillä 30.5.-6.7.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 5.9.-8.10.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 8.10.2018 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi.

5.9.2018 Tekninen lautakunta

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen(a)kouvola.fi, puh. 020 615 9235

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme