+
-+ Tulosta

RRT-alue, 2. vaihe - RRT2 (10/006)

Asemakaava koskee Saarennon kylän tiloja 34:7, 46:0, 47:0, 48:0, 58:1, 58:7, 58:8 ja tilojen 11:103, 55:3, 56:7, 56:8, 56:9, 57:1, 59:1 osia.

Asemakaavalla muodostuvat kaupunginosan 10, Tykkimäki, korttelit 10013-10015 sekä suojaviher- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää kaupungin keskustaajaman itäpuolella Tykkimäessä si-jaitsevan Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoispuolella, joka lännessä rajautuu Tykkimäentiehen ja idässä Paunolantiehen rajautuviin peltoihin. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Kouvolan kaupungin vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Alueen pinta-ala on n. 41 ha.

Tavoite

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran logistiikka-alueen laajen-taminen Kouvolan RailGate Finland-suunnitelman 2. vaiheen mukaisesti (Kouvolan RRT-alue). Alue on suunniteltu liitettäväksi Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheeseen kaavassa muodostuvan Kultasuontien välityksellä.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Asemakaavan vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä olo

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 20.2. – 1.4.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävillä olon aikana kirjallisena sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski

20.2.2019 Kaupunkisuunnittelu


Tekninen lautakunta 12.2.2019

Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 12.2.2019, jolloin lautakunta merkitsi kaavahankkeen tiedoksi.

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi

Katso myös

Kouvola RRT

Liitteet

KAAVAKARTTA_190201 [pdf, 321 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 309 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 229 KB] Liite5 Viranomaisneuvottelu 181004 [pdf, 118 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme