+
-+ Tulosta
Puolakantie suunnittelualueen rajaus

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 1, Kangas, rautatiealuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 1, Kangas, korttelin 1013 osa

Sijainti

Kaavamuutosalue käsittää Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan Puolakantien eteläpuolella sijaitsevan asemakaavan mukaisen rautatiealueen osan, jossa sijaitsee entisiä VR:n työntekijöiden asuinrakennuksia.

Puolakantie suunnittelualueen rajaus

Tavoite

Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa alueen kaavaa siten, että sinne voi sijoittaa toimitilarakentamista Kouvolan keskustavision mukaisesti.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE

Kaava on aloitus- ja valmisteluvaiheessa käsitelty osana Brankkarin alueen asemakaavamuutosta.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus oli teknisen lautakunnan käsittelyssä 12.4.2016, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. (pöytäkirja)

JULKINEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Asemakaavan muutosehdotuksien julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 20.4.–23.5.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä kaavan internet-sivuilla.

HYVÄKSYMINEN

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus, jonka neuvottelut ovat kesken. Maankäyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaava etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon hyväksyttäväksi.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

KAAVAEHDOTUS [pdf, 125 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 Ote ajantasakaavasta [pdf, 84 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 Asemakaavatiedot [pdf, 922 KB] Liite4 Maanomistus [pdf, 39 KB] Liite5 Viranomaisneuvottelu [pdf, 108 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme