+
-+ Tulosta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 1, Kangas, korttelia 1106

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
kaupunginosan 1, Kangas, kortteli 1106

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan, Kauppamiehenkadun ja Halkotorinkujan rajaaman noin 1,5 ha kokoisen alueen. Asemakaavamuutos ei sisälly vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa mainittuihin kaupunkisuunnittelun työohjelmakohteisiin.

Tavoite

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevan Pohjolatalon korttelialueen 1106 asemakaavaa siten, että olemassa oleva paikoitustalo on olisi mahdollista kattaa. Muulta osin asemakaava muutetaan vastaamaan olemassa olevaa tilannetta.

Kaavaan liittyy kaavoitusaloite ja kaavoituksen käynnistämissopimus.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 4.4. – 23.4.2018 välisenä aikana välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ollut huomautettavaa. Kaavan valmisteluvaiheen aineistosta annettiin kaksi palautetta, joiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 11-12.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 8.5.2018, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Pohjolatalon asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 01/029) oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 9.5.–28.5.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä internet-sivuilla. Julkisen nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin yksi lausunto, jossa KSS Lämpö Oy totesi, ettei sillä ollut huomautettavaa kaavasta.

Kaavan hyväksyminen

Asemakaavan muutos oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 12.6.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan (§145).

Kaavan hyväksymispäätös (= kaavamuutos) sai lainvoiman 1.8.2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 380 KB] KAAVASELOSTUS 180502 [pdf, 5 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 396 KB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 40 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 39 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme