+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Kymenrannan tiloja 1:40, 1:255 sekä tilojen 11:32, 25:2 ja 879:1 osia

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 24 Pilkanmaa, kortteleita 46, 104, 105 ja kortteli 106 osaa sekä puisto- ja katualuetta

Asemakaavassa muodostuvat kaupunginosan 24, Pilkanmaa, korttelit 46, 104, 105, korttelin 106 osa sekä lähivirkistys- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Pilkanmaassa sijaitsevan Pilkanmaantien, Iitintien ja Kyöperiläntien risteysalueen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Valveentien ja Palolaiturintien rajaama alue sekä niiden ja Kyöperilänmäen väliset alueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 12 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kaavassa huomioidaan alueella oleva arvokas rakennuskanta. Asemakaava-alueen laajentamisella huomioidaan katuverkon muutostarpeet ja alueella olevat luontokohteet.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Asemakaavan ja asemakaavan muutos on tarkoitus kuuluttaa vireille syksyllä 2017.

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
Kuusankoski
Tekniikka- ja ympäristötalo, Länsisiipi, 2.krs