+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Kymenrannan kylän tiloja 1:40, 1:255 sekä tilojen 1:24, 14:32, 25:2 osia ja yleisenvesialueen 876:1 osaa, entisen yleisen tien (Iitti-Kymenranta yhdystie) 884-31-1 osaa ja yleisten alueiden 24-9901-4000 ja 24-9903-4000 osia

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 24 Pilkanmaa, kortteleita 46, 102-105, 107, 109-111, korttelin 106 osaa, puisto-, leikki- ja palloilukenttä- sekä katualuetta

Asemakaavassa muodostuvat kaupunginosan 24, Pilkanmaa, korttelit 46, 102-105, 107, 109-111 ja 146 korttelin 106 osa sekä leikkikenttä-, lähivirkistys-, suojaviher-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet sekä katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Pilkanmaassa sijaitsevan Pilkanmaantien, Iitintien ja Kyö-periläntien risteysalueen. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Korotintien, Onnelantien, Myllykalliontien, Valveentien ja Palolaiturintien rajaamat alueet sekä niiden ja Kyöperilänmäen väliset alueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 26,5 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kaavassa huomioidaan alueella oleva arvokas rakennuskanta. Voimassa olevan asemakaava-alueen laajentamisella huomioidaan katuverkon ja katujen risteysalueiden muutostarpeet ja alueen arvokkaaksi arvioitu rakennusperintö sekä virkistys- ja luonnonympäristöt.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Katusuunnittelu

Alueen katuverkon muutoksiin liittyen pidettiin yleisötilaisuus Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla 11.12.2017. Tilaisuudessa esitettyä katusuunnitelmaluonnosta on tarkennettu ja se on ladattavissa pdf-tiedostomuodossa tämän sivun oikeasta reunasta.

Katusuunnitelma on mahdollista asettaa samaan aikaan nähtäville siihen liittyvän asemakaavan muutoksen kanssa. Yleensä yleisen alueen suunnitelmat ovat nähtävillä asemakaavan muutosehdotuksen kanssa. Varsinainen katusuunnitelma on kuitenkin mahdollista hyväksyä vasta, kun sen mahdollistama maankäytöllinen suunnitelma (asemakaava) on lainvoimainen. Yleisen alueen suunnitelman hyväksyy Tekninen lautakunta.

Alueen katuverkon suunnittelutilanteesta antaa tarvittaessa lisätietoa suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, p. 0206157096


Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 22.8. – 24.9.2018 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävilläolon aikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, p. 020 615 7039, hannu.purho@kouvola.fi

22.8.2018 Kaupunkisuunnittelu

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
Kuusankoski
Tekniikka- ja ympäristötalo, Länsisiipi, 2.krs

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 522 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 678 KB] Liite2 OAS [pdf, 2 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 253 KB] Katusuunnitelmaluonnos 9.4.2018 [pdf, 3 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme