+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 21, Kuusankoski, korttelia 196 ja 170 sekä puistoalueita ja niitä ympäröiviä katualueita

Suunnittelukilpailu

Kouvolan kaupunki järjestää Kuusankosken Pallokentän (kortteli nro 196) suunnittelusta kaksivaiheisen kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka tähtää toteutukseen. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat ilmoittautuvat ja ilmoittautuneiden kanssa pidetään yhteinen neuvottelu kilpailuohjelman tarkemmista reunaehdoista. Kilpailuohjelma julkaistaan neuvottelun jälkeen. Toisessa vaiheessa kilpailijat laativat kilpailuohjelman mukaisen suunnitelman, jonka perusteella kilpailu ratkaistaan.

Toisessa vaiheessa kilpailuun osallistujan on laadittava maankäytön suunnitelma kartalla osoitetulle alueelle kilpailuohjelman mukaan. Kaupunki valitsee koko alueen suunnittelua ja toteuttamista varten voittajan, jonka kanssa kaupunki jatkaa kaavasuunnittelua, ja jolle kaupunki tulee luovuttamaan rakennustontit. Kilpailun voittajaksi voidaan vaihtoehtoisesti valita myös kilpailuehdotus, jonka ovat laatineet useat toimijat ja toteuttajat yhdessä.

Ilmoittautuminen

Kilpailu on kaikille avoin, mutta kilpailutyöryhmässä tulee olla mukana ainakin arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun ammattilaisia sekä toteuttaja. Ilmoittautumiskutsu [pdf, 116 KB] lähetetään sähköpostitse Kouvolan kaupungin tiedossa oleville tonttitarjonnasta kiinnostuneille tahoille sekä julkaistaan kaupungin internet-sivuilla.
Ilmoittautuminen tapahtuu 22.2.-14.3.2019 välisenä aikana sähköpostilla osoitteeseen asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Ilmoittautumisviestissä pitää olla seuraavat tiedot:
Aihekentässä ’Kuusankosken Pallokentän kilpailuun ilmoittautuminen’ sekä viestissä/liitteessä yrityksen ja työryhmän nimet, arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun ammattilaisten mukanaolon todentaminen, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Neuvottelu
Kilpailijoille järjestetään neuvottelu 22.3.2019 klo 9-12, jolloin kaupunki esittelee kilpailutehtävän ja sen tavoitteet. Tilaisuus järjestetään Tekniikka- ja ympäristötalolla osoitteessa Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski. Ilmoittautuneille lähetetään neuvotteluun erillinen kutsu kilpailuohjelmaluonnoksen kera.

Neuvottelun tarkoitus on tarkentaa lopullista kilpailuohjelmaa, joka julkaistaan 1.4.2019 Kouvolan kaupungin internet-sivuilla: www.kouvola.fi/pallokentta

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.4.2019 – 17.6.2019. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Kilpailun järjestelystä vastaa Kouvolan Asuminen ja Ympäristö -toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja Maanomaisuuden hallinta.


Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, rakentamaton asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti sekä hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu uuteen rivi- ja paritaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 3,6 ha.

Tavoite

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. Puistoa tullaan kehittämään voimakkaasti tulevina vuosina ja yhtenä tavoitteena on mahdollistaa myös yksityisten alueen virkistyskäyttöä tukevien palvelujen sijoittuminen ranta-alueelle.

Lisäksi kaava-alueeseen sisältyvän asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialueen kaavaa halutaan muuttaa niin, että sille suunniteltu rakentaminen olisi toteutettavissa paremmin pienempinä kokonaisuuksina ja sen itäosa voitaisiin toteuttaa puistona.

Korttelin 170 osalta tavoitteena on päivittää alueen asemakaavaa puistoalueeseen rajautuvien alueiden osalta. Kaavassa huomioidaan myös alueella sijaitsevan käytöstä poistetun voimajohtopylvään suojelutarve.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.1.-3.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen

Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Keskustelutilaisuus alueen suunnitelmista

Pallokentän, Pappilankujan ja Kuusaan sillan asemakaavamuutosten sekä Kuusankosken Rantapuiston yleisen alueen suunnitelmien esittelytilaisuus järjestetään torstaina 21.2. klo 17-19 Tekniikka- ja ympäristötalon juhlasalissa, osoitteessa Valtakatu 33. Tervetuloa!

Kouvolassa 30.1.2019 Kaupunkisuunnittelu


Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi

Liitteet

Liite1 Ajantasakaava [pdf, 315 KB] Liite2 OAS [pdf, 4 MB] Liite4 Maanomistus [pdf, 1 MB]

Suunnittelukilpailu

Kilpailukutsu [pdf, 116 KB] Kilpailualue [JPG, 100 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme