+
-+ Tulosta
Ilmakuvarajaus suunnittelualueesta

Sijainti

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa Anjalassa Elimäentien ja Huhdanniementien ympäristössä sijaitsevan alueen asemakaavaa ja kaavoitetun alueen rajausta vastamaan olemassa olevaa tilannetta. Suunnittelun aikana tutkitaan alueen vesihuollon järjestämisen mahdollisuuksia. Alueen kaavoittamisesta on tehty kaavoitusaloite.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

ALOITUSVAIHE

Kymen Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki ovat käynnistäneet selvityksen asemakaavan päivittämisestä ja vesihuollon toteutusvaihtoehdoista. Selvityksen kohteena on varsinaista kaava-aluetta suppeampi Anjalan Huhdanniementien ja Sysitien ympäristö eli Mäkelänmäen alue, jossa tulee ratkaistavaksi vesihuollon järjestäminen ja sen kaavalliset vaikutukset.

Suunnittelun tavoitteisiin liittyy vesihuollon toteuttamisvaihtoehtojen tutkiminen Huhdanniementien ja Sysitien ympäristössä. Vesihuollon toteuttamista varten on laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niitä on tutkittu kustannusten osalta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Periaatteena on, että mahdollisen kaavamuutoksen jälkeen Kymen Vesi Oy:n toiminta-alue laajentuu uuden asemakaavan mukaiselle alueelle. Tavoitteena on löytää kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen lopputulos, jossa sekä kaupungin, Kymen Veden, että asukkaiden näkemys otetaan huomioon.

Tavoitteen mukaisesti asemakaavaa muutetaan siten, että asemakaavassa merkittyjä toteutumattomia kortteli- ja katualueita supistetaan, jotta kunnallistekniikka olisi kustannusten osalta mahdollista rakentaa jo toteutuneille alueille.

Periaatteena on, että johtoja ei rakenneta yksityisten korttelialueiden kautta, vaan ne sijoitetaan asemakaavassa merkityille yleisille alueille (katualueet tai virkistysalueet) ja alueet hankitaan Kouvolan kaupungin omistukseen. Alueiden toteuttamisesta, eli esimerkiksi varsinaisesta kadun rakentamisesta, ei tehdä päätöksiä kaavahankkeen yhteydessä.

Vaihtoehdot Huhdanniementien itäpuolelle:
Ensisijainen vaihtoehto: Suunnitelmaluonnos_VE1 [pdf, 3 MB]
Toissijainen vaihtoehto: Suunnitelmaluonnos_VE2 [pdf, 3 MB]

Vaihtoehdot Huhdanniementien länsipuolelle:
Ensisijainen vaihtoehto, kaavoittamaton alue ja yhteisvesijohto: Suunnitelmaluonnos_VE1 [pdf, 2 MB]
Toissijainen vaihtoehto, kaavoitettu alue: Suunnitelmaluonnos_VE2 [pdf, 287 KB]

Yleisötilaisuus vesihuollon toteuttamisesta Huhdanniementien ja Sysitien ympäristössä

Alueen asukkaille järjestettiin yleisötilaisuus Anjala-talolla (Elimäentie 28) 16.5.2018., jossa esiteltiin suunnittelun tavoitteita ja vaihtoehtoja sen toteuttamiselle sekä kustannusarvioita. Tilaisuudessa oli noin 20 asiasta kiinnostunutta.

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua suunnitelmista. Kysymykset ja kommentit ovat luettavissa tilaisuuden muistiosta [pdf, 137 KB].

Mitä seuraavaksi?

Asukkaiden yleisötilaisuudessa esittämiä vaihtoehtoja tutkitaan ja alueelle tehdään maaperätutkimuksia. Tutkimusten valmistuttua suunnitelmia päivitetään ja Kymen Vesi lähettää asukkaille liittymishalukkuuskyselyn. Aikataulutavoitteena on, että liittymishalukkuuskysely voidaan lähettää keväällä 2019. Kyselyn jälkeen järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään liittymishalukkuuskyselyn tuloksia ja kaavaluonnosratkaisua.

Kaavaluonnos asetetaan keväällä 2019 julkisesti nähtäville ja sitä on mahdollista kommentoida. Asemakaavan hyväksymisaikataulu riippuu pitkälti siitä, aiheuttaako luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot vielä lisää suunnittelu- tai selvitystarpeita.

Kouvolan kaupunki

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi
Heikki Kauppi
Kaavoitusinsinööri
020 615 6066
heikki.kauppikouvola.fi

Kymen Vesi Oy

Noora Liljanto
suunnittelupäällikkö
040 761 8739
noora.liljanto(a)kymenvesi.fi

LIITTEET

Huhdanniementie länsi: vaihtoehto1 [pdf, 2 MB] Huhdanniementie länsi: vaihtoehto2 [pdf, 287 KB] Sysitie vaihtoehto1 [pdf, 3 MB] Sysitie vaihtoehto2 [pdf, 3 MB] MUISTIO Yleisötilaisuus 16.5.2018 [pdf, 137 KB]

KATSO MYÖS

Kymen Vesi Oy

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme