+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee Lautaron asemakaavan korttelia 629 sekä osia kortteleista 611 ja 613 sekä virkistys- ja katualueita.

Sijainti

Opaskarttarajaus Lautaro

Suunnittelualue sijaitsee Lautaron asuinalueella, Kouvolan ydinkeskustasta n. 6 km koilliseen. Suunnittelualueeseen sisältyy kortteli osoitteessa Lentojätkäntie 2 sekä korttelinosat osoitteissa Lainekuja 2 ja 3, Hinaajantie 10 sekä Hankapolku 1.

Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa mainittuihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin.

Tavoite

Kaavan tavoitteena on muuttaa asuinkerros-, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi kaavoitetut, mutta rakentamattomaksi jääneet alueet, paremmin kysyntää vastaaviksi ja alueelle soveltuviksi asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueiksi. Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin tonttipalvelun aloitteesta. Alueet ovat kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta Lainekujan varressa olevia korttelialueita, jotka ovat yksityisomistuksessa.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 - 63 §, MRA 30 §)

Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 22.4. – 25.5.2015 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/akvireilla.

Kaava-aineistosta annettiin palautetta, jossa otettiin kantaa alueen rakentamisen määrään ja sijaintiin sekä alueen sisäiseen liikennöintiin.

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.8.2017, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi (§1 40).

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten13.9. – 16.10.2017 välisenä aikanaKouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla

Lisätietoja

Kaavoitusinsinööri
Heikki Kauppi
puh. 020 615 6066
heikki.kauppi(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitetiedostot

KAAVAKARTTA [pdf, 554 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 3 MB]