+
-+ Tulosta
Suunnittelualueen rajaus ilmakuvasta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE kaupunginosan 31 Myllykoski, kortteleita 2122, 2124, 2125, 2127, 2129 sekä jalankulku- ja katualueita

Sijainti

Opaskarttarajaus suunnittelualueesta

Suunnittelualue sijaitsee Myllykosken taajamassa rautatien itäpuolella. Alue on keskeisellä paikalla taajaman rakenteessa ja alue sijoittuu Koulutien, Ristontien ja Itäasemantien rajoittamalle alueelle. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 6 ha.

Asemakaavan valmistelu on aloitettu kaupungin aloitteesta vuonna 2017.

Tavoite

Kaavahankkeessa on tavoitteena asemakaavan ajanmukaistaminen vastaamaan toteutunutta tilannetta mm. poistaa tarpeeton toteutumaton Kyöstinkujan katualue kaavasta, järjestää Mypatalon ja lääkäriaseman (Kurkimäentie 3) ympäristön kaava ajanmukaiseksi sekä selkeyttää rajauksia katualueiden, kortteleiden sekä ohjeellisten tontinrajojen osalta.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 - 63 §, MRA 30 §).

Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 13.12.2017 – 29.1.2018 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivuilla.

Kaavaluonnoksesta saatiin palautetta. Kaavamuutosehdotuksen valmistelu jatkuu keväällä 2019.


Yleisötilaisuus

Kyöstinkujan ja Myllykosken kirkon kaavahankkeita esiteltiin yleisötilaisuudessa Myllykosken Seuratalossa ke 10.1.2018. Paikalla oli reilut 30 osallistujaa.

Heikki Kauppi
Kaavoitusinsinööri
020 615 6066
heikki.kauppikouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme