+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelin 166 osaa.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää 9,3 ha osan entisestä Kymintehtaan tehdasalueesta, eli ns. Kymin Ruukin alueesta rajautuen eteläosasta Kyminkatuun ja itäosasta Ahlmanintiehen. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kymijokeen. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuun kaavoituksen työohjelmaan.

Tavoite

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Kymintehtaan entisen tehdasalueen (korttelin 166 osan), eli Kymin Ruukin asemakaavaa siten, että aluetta olisi jatkossa mahdollista kehittää monimuotoisena teollisuus- ja palvelutoimintojen alueena. Kaavassa tutkitaan myös uuden katuyhteyden muodostamista Kyminkadun ja Ahlmanintien välille.

Kaavassa on tarkoitus huomioida suojelumääräyksillä alueen arvokkaiksi määritetyt rakennuskohteet ja ohjata alueen täydentyvää maankäyttöä sen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien.

Alueen pääkäyttötarkoituksen tarkistaminen, alueella olevan rakennuskannan arvottaminen ja sen käyttöasteen lisääminen sekä alueen liikennejärjestelyiden selkeyttäminen ja niiden liikenneturvallinen toteutus vaativat alueen asemakaavan muuttamisen.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa

ALOITUSVAIHE

  • Kaavaan liittyvä Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n laatima alueen yleissuunnitelma [pdf, 8 MB]valmistui 9.12.2015.
  • Kaavahankkeeseen liittynyt maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu [pdf, 99 KB] pidettiin 29.1.2016.

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 11.5. – 13.6.2016 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski)

VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (KAAVALUONNOS) oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 26.10.–28.11.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet-sivuilla.

Yleisötilaisuus
Asemakaavan muutoshanketta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Kymin Ruukilla torstaina 24.11.2016. Pienestä osallistujamäärästä huolimatta ilta oli onnistunut ja antoisa.

JULKINEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 8.2.–13.3.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavasta annettiin 3 lausuntoa, joiden perusteella ei kaavakarttaan tehty muutoksia.

Asemakaavan toteuttamiseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta pidettiin neuvottelu kaupungin ja UPM Kymmene Oyj:n edustajien kanssa 23.2.2017. Neuvottelussa sovittiin, että kaavaan merkityn katualueen rajausta tarkennetaan katusuunnitelman vaatimusten mukaiseksi (katualuetta laajennetaan eteläosastaan idän suuntaan 3 metriä, jolloin katualueen pinta-ala kasvaa 410 m2). Kaavakartalle myös lisätään johtorasitealue korttelialueen läpi kulkevan KSS Lämpö Oy:n maakaasu- ja kaukolämpölinjan kohdalle. Muutokset eivät ole merkittäviä ja ne tehdään kaavaan ennen kuin kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavaan MRL:n 66 §: mukaan liittyvän toisen viranomaineuvottelun pitotarpeesta keskusteltiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. KASELY totesi, että viranomaisneuvottelua ei tarvitse järjestää.

HYVÄKSYMINEN

Kaavahanke etenee hyväksymismenettelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon kun kaavaan liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty.

Kymintehtaan tehdasalue, eli Kymin Ruukin alue pohjoisen suunnasta tarkasteltuna. Kuva: Lentokuva Vallas Oy 1.8.2014.
Asemakaavan muutosalueen rajaus.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme