+
-+ Tulosta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 1, Kangas, kortteleiden
1093, 1037 ja Hansatorin sekä Pohjolatorin alueita sekä niitä ympäröiviä
katualueita.

Sijainti


Tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava vastaamaan alueella vuonna 2015 pidetyn suunnittelukilpailun voittajatyössä esitettyä maankäyttöä. Asemakaavamuutoksella lisätään alueen rakennusoikeutta ja tiivistetään kaupunkirakennetta. Katu- ja aukiotilasta kehitetään kaupunkikuvallisesti laadukas, turvallinen ja viihtyisä vähentämällä autoilua ja painottamalla kevyen liikenteen tarpeita. Lisäksi kaavassa pyritään varmistamaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön asema ja tulevaisuus.

Ydinkeskustan osayleiskaavatyöhän liittyen on kevään 2016 aikana käynnissä koko keskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehityssuunnitelma, jossa tutkitaan nykyisen liikenneverkon toimivuutta ja erillisten asemakaavamuutosten sekä muiden hankkeiden aiheuttamien liikenneverkon muutostarpeiden toimivuutta ja toteutettavuutta.

Keskustakortteleiden asemakaavaluonnoksessa ehdotetut muutokset liikenneverkkoon ovat mahdollisia vain, jos liikenneverkkoa muutetaan muuallakin keskustan alueella esim. kaksisuuntaistamalla nykyisin yksisuuntaisia katuja.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 13.4. – 15.5.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/keskustakorttelit.

Kaavaa esiteltiin infotilaisuuksissa

Kaavaluonnosta esiteltiin kaupunkilaisille Lasipalatsin Viiraamossa järjestetyssä KaavaKahvilassa 9.5.2016 sekä toriyrittäjille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Marttakulmalla 21.6.2016.

Teknisen lautakunnan käsittely

Kaavahanke oli Teknisen lautakunnan käsittelyssä 23.8.2016 (pöytäkirja), jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen. Lautakunta asettaa muutosehdotuksen 30 päiväksi julksiesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 7.9.–10.10.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä internet-sivuilla.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus menee kaupunginhallituksen käsittelyyn talvella 2017-2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Kaisa Niilo-Rämä
puh. 020 615 7404
kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

LIITTEET

KAAVAKARTTA [pdf, 258 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 5 MB] Liite1 Ote ajantasa-asemakaavasta [pdf, 361 KB] Liite2 OAS [pdf, 112 KB] Liite3 Asemakaavan seurantalomake [pdf, 926 KB] Liite4 MAANOMISTUS [pdf, 112 KB] Liite5 IDEASUUNNITELMA [pdf, 20 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme