+
-+ Tulosta
Ilmakuvarajaus suunnittelualueesta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 5, Käpylä, katualueita ja kaupunginosan 6, Tornionmäki, kortteleita 6005–6008 ja 6014–6016 sekä puisto- ja katualueita.

Sijainti

Opaskarttarajaus suunnittelualueesta

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan
olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella
mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan
alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Suunnitelman eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS on nähtävillä tutustumista varten 7.2.-12.3.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Asukasilta 15.2.2018

Osana kaavahankkeen ennakkokuulemista järjestetiin suunnittelualueen asukkaille ja muille kaavahankkeesta kiinnostuneille asukasilta to 15.2.2018 Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO:n auditoriossa. Tilaisuuteen osallistui noin 25 kiinnostunutta. Muistio tilaisuudesta on luettavissa tästä [pdf, 21 KB].

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, puh. 020 615 9235

Kouvolassa 7.2.2018 Kaupunkisuunnittelu

Yhteystiedot

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski