+
-+ Tulosta
Ilmakuvarajaus suunnittelualueesta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Kaupunginosan 6 Tornionmäki kortteleita 6005-6008 ja 6014-6016 sekä puisto- ja katualueita

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT Kaupunginosan 6, Tornionmäki, korttelit 6005-6008 ja 614-6016 sekä lähivirkistys- ja katualueet

Sijainti

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan
olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella
mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan
alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa

ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista varten 7.2.-12.3.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asukasilta 15.2.2018

Osana kaavahankkeen ennakkokuulemista järjestettiin suunnittelualueen asukkaille ja muille kaavahankkeesta kiinnostuneille asukasilta to 15.2.2018 Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO:n auditoriossa. Tilaisuuteen osallistui noin 25 kiinnostunutta. Muistio tilaisuudesta on luettavissa tästä [pdf, 21 KB].

VALMISTELUVAIHE

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävänä 11.7.-31.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavojen muutosehdotus on nähtävillä 17.10.-19.11.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.11.2018 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto@kouvola.fi

17.10.2018 Tekninen lautakunta

HYVÄKSYMINEN

Kaavaehdotus on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 20.12.2018.. Jos hallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, etenee se vuoden kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden ensimmäisessä valtuustonkokouksessa.

Yhteystiedot

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme