+
-+ Tulosta
Ilmakuvarajaus suunnittelualueesta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Kaupunginosan 6 Tornionmäki kortteleita 6005-6008 ja 6014-6016 sekä puisto- ja katualueita

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT Kaupunginosan 6, Tornionmäki, korttelit 6005-6008 ja 614-6016 sekä lähivirkistys- ja katualueet

Sijainti

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan
olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella
mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan
alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista varten 7.2.-12.3.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asukasilta 15.2.2018

Osana kaavahankkeen ennakkokuulemista järjestettiin suunnittelualueen asukkaille ja muille kaavahankkeesta kiinnostuneille asukasilta to 15.2.2018 Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO:n auditoriossa. Tilaisuuteen osallistui noin 25 kiinnostunutta. Muistio tilaisuudesta on luettavissa tästä [pdf, 21 KB].

VALMISTELUVAIHE

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on nähtävänä 11.7.-31.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, puh. 020 615 9235

11.7.2018 Kaupunkisuunnittelu

Yhteystiedot

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme