+
-+ Tulosta
Ilmakuvarajaus suunnittelualueesta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 6 Tornionmäki kortteleita 6005-6008 ja 6014-6016 sekä puisto- ja katualueita ja kaupunginosan 5 Käpylä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 6 Tornionmäki korttelit 6005-6008 ja 6014-6016 sekä lähivirkistys- ja katualueet ja kaupunginosan 5 Käpylä lähivirkistys- ja katualueet

Sijainti

Opaskarttarajaus suunnittelualueesta

Tavoite

Kaavan tavoitteena on ajanmukaistaa kaava vastaamaan nykytilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Tarkoitus on tarkastella kaavaa sekä teknisesti että maankäytön kannalta vastaamaan nykypäivän suunnittelukäsitystä.

Suunnitelman eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Asemakaavan muutos on tarkoitus kuuluttaa vireille syksyllä 2017.

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski
Tekniikka- ja ympäristötalo, Länsisiipi, 2.krs