+
-+ Tulosta
Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 1, Kangas, puisto-, katu- sekä urheilu- ja virkistyspalvelualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 1, Kangas, korttelin 1110 osa sekä katualuetta.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa liittyen välittömästi olemassa olevaan ydinkeskustan kaupunkirakenteeseen. Alueen pinta-ala on n. 1,4 hehtaaria.

Kaava-alueen sijainti kartalla

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa nykyistä laajempi ajoneuvojen pysäköintialue. Muutoksella myös mahdollistetaan katujen ja kevyen liikenteen väylien risteysalueiden liikenneturvallinen toteutus ja parannetaan alueeseen rajoittuvan urheilu- ja virkistyspalvelualueen sekä siihen liittyvien ulkoilupolkujen saavutettavuutta.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 29.11.2017–10.1.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Yhteystiedot

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi
KAAVALUONNOS [pdf, 336 KB] Liite1 Ajantasakaava [pdf, 268 KB] Liite2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf, 980 KB] Liite4 Maanomistus [pdf, 192 KB]