+
-+ Tulosta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Kaupunginosan 3, Sarkola, kortteleita 3070-3073 ja 3075-3079 ja osaa korttelista 3068 sekä puisto- ja katualueita.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT Kaupunginosan 3, Sarkola, korttelit 3070-3073 ja 3075-3079 ja osa korttelista 3068 sekä puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Sarkolan kaupunginosassa noin kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta. Alueen pinta-ala on noin 13,6 ha. Suunnittelualue käsittää Suomenkadun ja Myllypuronkadun kulmauksessa sijaitsevan "Karjalaiskylän" asuntoalueen sekä Myllypuronkadun ja sen itäpuolella sijaitsevan puistoalueen.

Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa

ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu aineisto olivat nähtävillä 4.10. – 6.11.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Asukasilta ke 11.10.2017

Osana kaavahankkeen ennakkokuulemista järjestettiin suunnittelualueen asukkaille ja muille kaavahankkeesta kiinnostuneille asukasilta 11.10.2017. Sarkolan koululla järjstetyssä tilaisuudessa oli paikalla 17 asukasta.

Muistio tilaisuudesta on luettavissa tästä [pdf, 32 KB].

VALMISTELUVAIHE

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävänä 11.7.-31.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavojen muutosehdotus oli nähtävillä 17.10.-19.11.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla

HYVÄKSYMINEN

Kaavaehdotus on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 20.12.2018. Jos hallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, etenee se vuoden kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden ensimmäisessä valtuustonkokouksessa.

Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
020 615 9235
olli.ruokonenkouvola.fi

Tekniikka- ja ympäristötaloValtakatu 33 (Länsisiipi, 2. krs)
45700 Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme