+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Jaala-Palojärven osakaskunnan yhteisen vesialueen 286-876-17-1 osaa

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, korttelin 229 osaa sekä lähivirkistys-, venesatama- ja katualuetta

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, korttelin 229 osa sekä lähivirkistys-, venesatama- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Jaalan kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevan Sahaniemen eli Kallioistenniemen itäosassa sijaitsevan venesataman ja siihen liittyvän Kallioistentien alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,7 ha.

Tavoite

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja maankäyttöalueiden rajaukset siten, että ne mahdollistavat sataman muutostyöt vastaamaan muuttuvia veneilytarpeita Kimolan kanavan avaamisen myötä.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Kaavaratkaisusta annettiin palautetta, jonka perusteella kaavasuunnitelmaa on tarkennettu. Kaavaehdotus valmistuu teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2018, jonka jälkeen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Kallioistenniemen venesataman rakennussuunnitelmatyöt etenevät Kimolan kanava-hankkeeseen liittyen.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA 171107 [pdf, 57 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 84 KB] Liite2 OAS [pdf, 695 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 178 KB] Venesatamaluonnos 170823 [pdf, 122 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme