+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Jaala-Palojärven osakaskunnan yhteisen vesialueen 286-876-17-1 osaa

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, korttelin 229 osaa sekä lähivirkistys-, venesatama- ja katualuetta

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 61, Jaalan kirkonkylä, korttelin 229 osa sekä lähivirkistys- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Jaalan kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevan Sahaniemen eli Kallioistenniemen itäosassa sijaitsevan venesataman ja siihen liittyvän Kallioistentien alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,7 ha.

Tavoite

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja maankäyttöalueiden rajaukset siten, että ne mahdollistavat sataman muutostyöt vastaamaan muuttuvia veneilytarpeita Kimolan kanavan avaamisen myötä.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Alueen osallisten kanssa pidettiin neuvottelu 28.11.2017, jossa kaavoittaja esitteli osallisille Kallioistenniemen historiaa, alueen eri kaavoitusvaiheita, Kallioistenniemen voimassa olevaa kaavaa, vireillä olevia Kimolan kanavan avaamiseen liittyviä veneilypalveluiden kehittämissuunnitelmia sekä vireille tullutta Kallioistenniemen kaavahanketta. Neuvottelussa kaavoittaja kertoi osallisille vaikutusmahdollisuuksista.


Valmisteluvaiheen aineistosta annetuissa kolmessa lausunnoissa otettiin kantaa alueella olevan hulevesiviemärin huomioimiseen ja veneiden laskurampin säilyttämiseen. Muulta osin kaavasta ei ollut huomautettavaa.

Valmisteluvaiheen aineistosta annettiin myös viisi palautetta, joissa vastustettiin hanketta. Lausunnot ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 14–28.

Tekninen lautakunta

Jaalan Kallioistentien kaavahankeen (kaava nro 61/004) asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Jaalan Kallioistentien asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 61/004) on nähtävillä 6.2.–11.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet sivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 11.3.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella

Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho(a)kouvola.fi, puh 0206157039

6.2.2019 Tekninen lautakunta

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 62 KB] SELOSTUS [pdf, 3 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 117 KB] Liite2 OAS [pdf, 895 KB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 41 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 22 KB] Venesatamaluonnos 170823 [pdf, 122 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme