+
-+ Tulosta

Kaupunginosa 21, Kuusankoski kortteleiden 180 ja 356 – 358 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos.

Sijainti

Opaskartta Itä-Naukio
Ortokuva Itä-Naukio

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen, Mäenpääntien ja Sairaalanmäentien risteyksessä, entisen asuntomessualueen vieressä.

Tavoite

Asemakaavamuutoksessa tarkennetaan entisten rakentamattoman rivitalojen korttelialueen rajoja, kaavamääräyksiä ja –merkintöjä sekä muutetaan korttelialueen maankäyttömerkintää, jotta alueelle olisi mahdollista rakentaa pientaloja. Itä-Naukion alueesta on laadittu vuonna 2010 rakennetun ympäristön selvitys.

Suunnitelman eteneminen

Kaavoitusprosessi hyväksymisvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, valmisteluvaiheen kuuleminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 - 63 §, MRA 30 §)

Kaavaan liittyvä aineisto oli nähtävänä 8.2. – 12.3.2012 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, 2. kerros sekä kaupungin internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin palautetta, joka kohdistui alueen virkistysmahdollisuuksien ylläpitämiseen ja Mäenpääntien liikenneturvallisuuden parantamiseen. Palautteessa myös toivottiin huomioimaan Sairaalanmäen kalliojyrkänteen alapuolella olevat kivenlohkareet siten, että niiden kohdille ei sijoittettaisi asuinrakentamista. Kaava-alueeseen liittyy myös yksityinen kaavoitusaloite.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 23.10.2012, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRA 27 §)

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) on 7.11.–10.12.2012 välisenä aikana. Kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Hyväksyminen

Kaavamuutoksen hyväksyminen

Seuraavaksi kaavahanke etenee yhdessä kaavan toteuttamisesta laadittavan maankäyttösopimuksen kanssa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Tavoitteenamme oli, että asemakaavan muutos olisi lainvoimainen jo alkukevään 2013 kuluessa.

Koska alueen maankäyttösopimusta ei ole vielä allekirjoitettu (helmikuu 2018), ei kaavahanke ole edennyt hyväksymismenettelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Kaavan lainvoimaisuuden ja kiinteistöjen muodostamisen jälkeen alueen maanomistajalla on mahdollisuus laittaa uudet tontit myyntiin.

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitetiedostot

KAAVAKARTTA [pdf, 423 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 3 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 2 MB] Liite2 OAS [pdf, 652 KB] Liite3 kaavan tiedot [pdf, 143 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 109 KB] Liite5 Rakentamistapaohje [pdf, 3 MB] Rakennetun ympäristön selvitys [pdf, 6 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme