+
-+ Tulosta

Eerolan ja Metsä-Eerolan ranta-asemakaavan kumoaminen

Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen koskee Jaalan Siikava kylän tilan Eerola 286-470-8-5 osa-aluetta.

Tavoite

Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen tavoitteena on ajanmukaistaa kaavatilanne vastaamaan olemassa olevaa jo toteutunutta maankäyttöä ja kiinteistönmuodostusta.Alkuperäisessä kaavassa ei ole osoitettu jo vuonna 1952 rakennettua saunarakennusta. Sen jälkeen tapahtunut vesijätön lunastus sekä yleiskaavoitus ovat jo selkeyttäneet omalta osaltaan tilannetta.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Jaalan Siikavan kylässä sijaitsevan Siikavantien ja Iso-Ruhmaksen rannan välisen Eerolan tilan osa-alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,25 ha.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos olivat julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.4.–11.5.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivulla. Aineistosta ei jätetty palautetta.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä 28.8.2018 (pöytäkirja). Lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja päätti asettaa aineiston julkisesti nähtäville.

Kaavaehdotusaineisto on julkisesti nähtävillä muistutusten esittämistä varten 5.11.–19.11.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivulla.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski, tai sähköpostilla: tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja: Karttaako Oy/ DI Jarmo Mäkelä, Heikinkatu 7, 48100 Kotka, jarmo.makela(at)karttaako.fi tai Yleiskaavapäällikkö marko.luukkonen(at)kouvola.fi, 020 6157 169.

5.11.2018 Tekninen lautakunta

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi

Jarmo Mäkelä
Karttaako Oy
Heikinkatu 7
48100 Kotka jarmo.makela(at)karttaako.fi

KAAVAEHDOTUS [pdf, 150 KB] Kaavaselostus [pdf, 850 KB] Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf, 912 KB] Asemakaavan seurantalomake [pdf, 30 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme