+
-+ Tulosta

Asemakaava koskee Voikkaan Hirvelän kylän tilan 15:4 osaa

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 22, Voikkaa, kortteleita 65-67, 84, 160-161 ja 165 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualuetta

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa muodostuvat kaupunginosan 22, Voikkaa, korttelit 65-67, 84, 160, 161, 165, 208 ja 209 sekä lähivirkistys-, venesatama- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessa sijaitsevat Brejlinintiehen rajautuvat alueet Virtakiven ja Suurhirventien välillä. Alueen pinta-ala on n. 20 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen katu- ja liikenneväyliin rajautuvien alueiden maankäyttö ja rajaukset vastaamaan alueen ja Kimolan kanavan avaamiseen liittyviä suunnitelmia. Hankkeessa myös esitetään uuden venesataman ja asuinrakentamisen sijoittamista alueelle.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaava-aineistosta annettiin neljä lausuntoa ja jätettiin viisi palautetta. Kaavaratkaisua on täydennetty ja muokattu palautteen ja vireillä olevan katualueiden suunnittelun perusteella.

Asemakaavan muutosehdotuksen laatiminen on meneillään ja kaava-aineisto valmistuu Teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2018.

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski
Tekniikka- ja ympäristötalo, Länsisiipi, 2.krs

Liitteet

KAAVAKARTTA 171107 [pdf, 602 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 957 KB] Liite2 OAS [pdf, 2 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 256 KB] Venesatamaluonnos 170823 [pdf, 176 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme