+
-+ Tulosta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 22, Voikkaa, kortteleita 65, 67, 84 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualuetta

ASEMAKAAVAN MUUTOKSESSA MUODOSTUVAT
kaupunginosan 22, Voikkaa, korttelit 65, 67, 84, 208–210 sekä lähivirkistys- ja katualueet

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessä sijaitsevat Brejlinin-, Hirvelän-, Suurhirven- ja Vähähirventien alueet sekä Brejlininpolkuun rajautuvat alueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 11,6 ha.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa Brejlinin-, Hirvelän- ja Suurhirventien risteysalueiden sekä niihin rajautuvien korttelialueiden rajaukset vastaamaan alueen toiminnallisuutta parantavia suunnitelmia. Kaavassa muodostuvat uudet korttelialueet mahdollistavat sekä alueen asumiskäytön että Kymijoen veneilypalveluiden parantamisen.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi ehdotusvaiheessa

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaava-aineistosta annettiin neljä lausuntoa ja jätettiin viisi palautetta. Kaavaratkaisua on täydennetty ja muokattu palautteen ja vireillä olevan katualueiden suunnittelun perusteella.

Tekninen lautakunta

Brejlinin-,Suurhirven- ja Hirvelänteiden risteyksen lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 22.1.2019, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavanmuutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 6.2.–11.3.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet sivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 11.3.2019 klo 15.00 osoitteella

Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho(a)kouvola.fi, puh 0206157039

6.2.2019 Tekninen lautakunta

Yhteystiedot

Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7039
hannu.purhokouvola.fi
Valtakatu 33
45700
Kuusankoski
Tekniikka- ja ympäristötalo, Länsisiipi, 2.krs

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 383 KB] SELOSTUS [pdf, 3 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 378 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 38 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 283 KB] Venesatamaluonnos 170823 [pdf, 176 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme