+
-+

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 1 Kangas korttelin 1041 tonttia 15 sekä osaa katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 1041 tontti 15 sekä osa katualuetta.

Sijainti

Tavoite

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa siten, että asuntojen lisärakentaminen rakennuksen nykyiselle ullakolle on mahdollista. Tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa ensimmäisen kerroksen liiketilojen laajentaminen nykyiselle katualueelle rakentamalla lämmitetty terassi kävelykatu Manskille. Katualue säilyy kaupungin omistuksessa.

Muutoksen tavoitteena on tiivistää ydinkeskustaa, lisätä keskusta-asumista sekä elävöittää kävelykatu Manskin katukuvaa.

Havainnekuva Kauppalankadun puolelta (Arkkitehtitoimisto Käppi Oy) Havainnekuva Kauppalankadun puolelta (Arkkitehtitoimisto Käppi Oy)

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähvävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 26.10.–28.11.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet-sivuilla www.kouvola.fi/talletus.

EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 21.12.2016 - 23.1.2017 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen omilla internet-sivuilla.

HYVÄKSYMINEN

Ehdotus oli hyväksyttävänä kaupunginhallituksen kokouksessa 6.2.2017 (pöytäkirja) ja edelleen kaupunginvaltuustossa 13.3.2017 (pöytäkirja).

VOIMAANTULO

Kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 26.4.2017.

Yhteystiedot

KAAVAEHDOTUS [pdf, 149 KB] KAAVASELOSTUS [pdf, 2 MB] Liite1 Ote ajantasakaavasta [pdf, 134 KB] Liite2 OAS [pdf, 3 MB] Liite 3 Asemakaavatiedot [pdf, 36 KB]