+
-+ Tulosta
Ilmakuvarajaus suunnittelualueesta

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 52, Koria, kortteleita 77, 78, 81, 82, 85 ja 86 sekä puisto-, katu- ja vesialueita

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 52, Koria, korttelit 77, 78, 81, 82, 85 ja 86 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilupalvelu- ja katualueet

Sijainti

Opaskarttarajaus suunnittelualueesta

Suunnittelualue käsittää Korian Hiivurissa sijaitsevien Korian-, Tanssilavan-, Kirjapainon- ja Vilppulanteiden sekä Kymijoen rajaaman noin 22 ha kokoisen alueen. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa mainittuihin kaupunkisuunnittelun työohjelmakohteisiin.

Tavoite

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin 78 rajauksia siten, että alueella olevia toimitiloja olisi tarvittaessa mahdollista laajentaa. Kaavamuutoksessa myös ajanmukaistetaan suunnittelualueella olevien korttelien 77, 81, 82, 85 ja 86 sekä virkistysalueiden rajaukset ja kaavamerkinnät vastaamaan alueen jo toteutunutta maankäyttöä ja tarvetta.

Kaava-alueeseen kuuluvalla Kymijoen ranta-alueella huomioidaan yleiset virkistystarpeet ja alueella olevat luontokohteet.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitusprosessi voimaantulovaiheessa

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavasta annettiin palautetta, jonka perusteella kaavaratkaisua on täydennetty ja muokattu. Kaavapalautteet ja niiden vastineet on kuvattu kaavaselostuksen sivuilla 12-17.

Tekninen lautakunta 10.4.2018

Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 10.4.2018, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville pöytäkirja.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 18.4.–21.5.2018 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä internet-sivuilla. Kaavasta annettiin lausuntoja, palautteita ja yksi muistutus.

Tekninen lautakunta 12.6.2018

Asemakaavan muutosehdotus, siitä annetut lausunnot ja muistutus olivat käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 12.6.2018, jolloin lautakunta hyväksyi ne ja päätti esittää niitä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi (§144)

Kaavan hyväksyminen

Kaavahanke oli käsittelyssä kaupunginhallituksen kokouksessa 13.8.2018, jolloin hallitus päätti esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi (§235).

Kaavahanke hyväksyttiin Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.8.2018 (pöytäkirja) ja sain lainvoiman 10.10.2018.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 1000 KB] KAAVASELOSTUS 180404 [pdf, 2 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 627 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite3 kaavantiedot [pdf, 5 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 206 KB] Liite5_VASTINEET [pdf, 459 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme