+
-+ Tulosta

Katsaus Kouvolan kaupunkiympäristöä koskeviin suunnitelmiin

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2018 on julkaisu, jossa esitellään kuluvan vuoden kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus), investointiohjelmassa esitettävät yhdyskuntatekniikan työkohteet, metsänhoitokohteet sekä kerrotaan tarjolla olevista tonteista.Julkaisu antaa kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaupunkiympäristön suunnittelua sekä osallistua siihen.

Julkaisun kansikuvaKlikkaa kuvaa avataksesi julkaisu lukutilaan.

Kaavoitus ohjaa maankäyttöä

Julkaisun osista kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus, joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita sekä muita kaupunkisuunnittelun ajankohtaisia asioita. Katsaus antaa kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaupunkisuunnittelun etenemistä jotta siihen olisi mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa.

Vuoden 2018 kaavoituskatsaus sisältää kahdeksan yleiskaavakohdetta ja 25 asemakaavakohdetta. Kaavoituskatsauksen liitteenä on lisäksi asemakaavoituksen työohjelma, johon on koottu kaikki tiedossa olevat vuosille 2018-2022 suunnitellut kaavoituskohteet.

Vuonna 2018 kaavoituksen päätavoitteena on lisätä isohkojen tonttien tarjontaa logistiikka- ja teollisuusyrityksille Kullasvaarassa sekä kaupan toimijoille Tervaskankaalla. Valkealan ja Myllykosken keskustojen asemakaavoja ajanmukaistetaan ja jatketaan 40-60-luvuilla rakennettujen asuinalueiden asemakaavojen ajanmukaistamista. Asuinalueille laaditaan myös rakentamistapaohjeet alueen yhtenäisen yleisilmeen säilyttämiseksi jatkossakin. Lisäksi arkkitehtuurikilpailun kautta etsitään ideoita Sakaristonmäen nivomiseksi tiiviimmin Kouvolan ydinkeskustaan.

Merkittävimpiä yleiskaavoituskohteita ovat täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja liikenneverkkoa tutkiva ydinkeskustan osayleiskaava sekä Miehonkankaan osayleiskaava, jossa tutkitaan KymiRingin yhteyteen sopivia toimintoja. Rantarakentamista ohjataan osayleiskaavoilla Kymijoella Korian ja Inkeroisten välillä sekä Pyhä- ja Lappalanjärven alueella.

Kaavahankkeiden lisäksi kaupunkisuunnittelussa tehdään perustyönä asema- ja yleiskaavojen ajanmukaistamista nykytilannetta vastaavaksi ja tulevaa ennakoivaksi. Kaikki tiedossa olevat kaavoituskohteet sekä niiden tavoitteelliset valmisteluvuodet on luetteloitu katsauksen liitteenä löytyvästä kaavoitusohjelmasta [pdf, 5 MB].

Kaavoitusohjelman ulkopuolelta saattaa vuoden aikana tulla esille uusia hankkeita, jotka edellyttävät asemakaavan laatimista tai muuttamista. Nämä usein elinkeinoelämää tai erilaisten hankkeiden nopeaa toteuttamista edistävät kaavoituskohteet pyritään ottamaan mukaan ohjelmaan kiireellisinä. Kaavoituskohteisiin liittyy tällöin usein myös kaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimus.

Kaikkien kaavojen vireilletulosta tiedotetaan erikseen paikallislehdissä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ajankohtaista tietoa kaavahankkeista ja niihin liittyvistä vaikuttamisen mahdollisuuksista löytyy kaupunkisuunnittelun verkkosivuilta kohdasta "Ajankohtaiset suunnitelmat". Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: www.facebook.com/kouvolankaupunkisuunnittelu.

Yhdyskuntatekniikka suunnittelee, rakentaa, saneeraa ja pitää kunnossa

Yhdyskuntatekniikan työkohteiden osalta tavoitteena on vuonna 2018 pienentää korjausvelkaa toteuttamalla mm. katujen, kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden, puistojen sekä siltojen saneerausta. Keskustan alueella varaudutaan Matkakeskushankkeeseen liittyvien katu- ja yleisten alueiden saneeraamiseen sekä liikenteellisiin muutoksiin.

Kotiharjussa rakennetaan Marjoniementien jatketta Savonkadun ja Kauppalankadun
välille toimivien ja turvallisten yhteyksien luomiseksi. Asuntomessualueella rakennetaan
alueen viheralueet ja viimeistellään katujen vierialueet ja niiden ympäristöt.

Julkaisussa esiteltävät yhdyskuntatekniikan työkohteet ovat tulossa investointiohjelmaan, joka on käyttösuunnitelman yhteydessä teknisen lautakunnan käsittelyssä helmikuussa. Kohteet on valittu mm. aloitteiden, kuntotutkimusten, maankäytön toteuttamisohjelman tai muiden maankäytöllisten tarpeiden kautta. Yhteishankkeissa pyritään huomioimaan sidosryhmien aikataulutoiveet.

Maaomaisuus hankkii maata ja myy tontteja

Uusien asuinalueiden tonttitarjonta painottuu vuonna 2018 Pioneeripuiston asuntomessualueelle. Kaupungilla on myös runsaasti omakotitontteja eri puolilla kaupunkia jatkuvasti haettavissa. Yritystonttien markkinointia parannetaan tuomalla kaupungin tontit mukaan elinkeinoyhtiö Kinnon tarjoamaan toimitilarekisteripalveluun.

Tutustu ja osallistu!

Verkkosivujen lisäksi Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu on luettavissa viikosta 12 alkaen Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33), kaupungintalon yhteispalvelupisteessä (Torikatu 10) sekä kirjastoissa. Se jaetaan myös tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

" width="600" height="800" frameborder="no" title="Kouvola suunnittele ja rakentaa 2018">

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu

Yhdyskuntatekniikka

Maaomaisuus ja paikkatieto

Tämän sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/
kaavoituskatsaus

Liitteet

Kaavoituskatsaus 2018 [pdf, 3 MB] Kaavoitusohjelma 2018-2022 [pdf, 5 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme