+
-+ Tulosta

Kaavoituskatsaus - näkymä Kouvolan tuleviin kaupunkisuunnittelukohteisiin

Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava julkaisu, jossa esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita sekä muita maankäytön suunnittelun ajankohtaisia asioita. Katsaus antaa kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaupunkisuunnittelun etenemistä sekä ottaa kantaa ja osallistua heitä koskeviin kaavoitushankkeisiin.

Merkittävimmät kohteet vuoden 2017 kaavoituksessa ovat ydinkeskusta ja Matkakeskus, Kullasvaaran logistiikka-alue, Kymijoen ranta-alueet, Kymin Ruukki sekä Myllykosken kirkon ympäristö. Osassa hankkeista suunnittelu on jo pitkällä ja osa saataneen alkuun kuluvana vuonna.

Kaavahankkeiden lisäksi kaupunkisuunnittelussa tehdään perustyönä asema- ja yleiskaavojen ajanmukaistamista nykytilannetta vastaavaksi ja tulevaa ennakoivaksi. Kaikki tiedossa olevat kaavoituskohteet sekä niiden tavoitteelliset valmisteluvuodet on luetteloitu katsauksen liitteenä löytyvästä kaavoitusohjelmasta.

Kaavoitusohjelma avautuu, kun kaksoisklikkaat kuvaa. Vuosien 2017-2020 alustavat kaavoituskohteet näkyvät kaavoitusohjelman kartalla.

Vuoden aikana nousee usein esiin myös uusia kaavoitustarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaikkien kaavojen vireilletulosta tiedotetaan erikseen paikallislehdissä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ajankohtaista tietoa kaavahankkeista ja niihin liittyvistä vaikuttamisen mahdollisuuksista löytyy kaupunkisuunnittelun verkkosivuilta kohdasta "Ajankohtaiset suunnitelmat". Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: www.facebook.com/kouvolankaupunkisuunnittelu.

Verkkosivujen lisäksi katsaus on luettavissa Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33), kaupungintalon yhteispalvelupisteessä (Torikatu 10) sekä kirjastoissa. Se jaetaan myös tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu

Tämän sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/
kaavoituskatsaus