+
-+
Kuusankosken betonipylväät

Ajankohtaiset suunnitelmat

Nämä suunnittelmat ovat parhaillaan työn alla ja niihin voi vaikuttaa!

Vireillä olevat asemakaavat Vireillä olevat yleiskaavat

Kaavahanke tulee vireille kaavoituskatsauksessa julkaistun kaavoitusohjelman perusteella, erillisellä kaupungin päätöksellä tai maanomistajan aloitteesta.

Kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksilla:

  • kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla kaupungintalolla (Torikatu 10) ja Tekniikka- ja ympätistötalolla (Valtakatu 33)
  • lehtikuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja tarvittaessa muissa alueen sanomalehdissä
  • Kouvolan kaupungin internet-sivuilla www.kouvola.fi
  • Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun omilla internet-sivuilla www.kouvola.fi/nahtavilla

Osallisille, eli niille joita kaava koskee, ilmoitetaan vireille tulosta lisäksi kirjeitse.

Kaava-aineisto on nähtävillä tutustumista varten kussakin hankkeessa mainitun määräajan. Kaavoihin voi tutustua:

  • Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski)
  • Kaavan omalla verkkosivulla www.kouvola.fi/kaavannimi

Yhteystiedot

Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Sivun suora osoite: www.kouvola.fi/
ajankohtaistakaavoituksessa