+
-+ Tulosta

Helsingintien länsipuoli

Heinharju, Keltti, Maunuksela, Mäkikylä, Rekola ja Töyrylä

Heinharju

Heinharjun alue jakautuu Kuusankoskelta Kelttiin päin ja siitä edelleen Helsingin suuntaan kulkevan Helsingintien molemmille puolille. Heinharjun läntistä puolta hallitsee pienteollisuus- ja yritystoiminta-alue. Asutus painottuu Helsingintien itäpuolelle. Alueen Keltintien reunaman alkupäässä on lähinnä vanhaa asutusta, jonka yläpuolelle rinteeseen on syntynyt uusi edelleen kehittyvä asuinalue. Asuinalue rajautuu metsäiseen rinteeseen. Läheinen Kymijoki lisää asuinalueen viihtyvyyttä. Kelttiin päin mentäessä asuinaluetta halkoo Akanojan vesialue lampimaisena notkelmana. Lähin päiväkoti löytyy Mäkikylän kaupunginosasta noin 0,5 - 2 kilometrin päästä. Lähimmät palvelut löytyvät alle kilometrin päästä Länsikeskuksesta, jossa palvelee mm. tavaratalo, elintarvikeliikkeitä sekä huoltamo.

Keltti

Keltti sijaitsee Kuusankosken länsiosassa, Kymijoen länsipuolella. Laajahko maaseutualue sijoittuu nykyisen Kouvolan ja Iitin välimaastoon. Alueen maisema on vaihtelevaa: alavaa peltomaisemaa, jota ajoittain rikkoo Salpausselän harjuisuus sekä Keltin laitamaa pitkin virtaava, koskinenkin Kymijoki. Kelttiläiset pitävät asuinympäristönsä valttina sen sijaintia rauhallisella ja luonnonläheisellä maaseudulla, mutta kaupungin palvelut ovat lähellä. Alueelta on bussiyhteys kaupunkiin. Ristiin rastiin pitkälle, aina Korialle asti kulkevat peltotiet tarjoavat oivia ulkoilureittimahdollisuuksia. Talvisin maasto on mitä ihanteellisin hiihtoretkien tekoon ja alueella on myös ratsutila. Keltissä vallitsee pientaloasutus. Alueella on säilynyt paljon vanhoja rakennuksia, mutta myös uutta asutusta on alueelle noussut. Lähimmät palvelut, päiväkodit ja koulut sijaitsevat Kuusankosken keskustassa 2-5 kilometrin päässä. Koulumatkat taittuvatkin turvallisesti koulubussilla tai -taksilla.

Maunuksela

Maunuksela sijaitsee Länsikeskuksen palvelujen tuntumassa. Keskustan palvelut ovat noin kilometrin päässä.

Mäkikylä

Mäkikylä on pientalovaltainen asuinalue Kuusankosken länsipuolella. Mäkiseen maastoon on sijoittunut omakotitalojen lisäksi rivitaloja. Ala-asteen kouluun on matkaa n. 1 km. Länsikeskuksen palvelut ovat lähellä.

Rekola

Rekola on kerrostalovaltainen asuinalue Kuusankosken länsiosassa. Alueella on myös runsaasti vanhempaa omakotitaloasutusta. Rekolassa palvelee muun muassa koulu. Ulkoilureitit sekä urheilupuisto ovat lähistöllä.

Töyrylä

Töyrylän asuntoalue sijaitsee n. 3 km:n etäisyydellä keskustasta. Mäkikylän Palvelukeskus , paloasema ja leikkikenttä ovat lähellä. Alueella sijaitsee myös Kuusaan Kuntoutuskeskus ja Palvelukodit. Rekolan ala-asteelle on matkaa n. 1,5 km.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme