+
-+ Tulosta

Asuntolainat ja -rahoitus

Valtion varoista myönnetään erilaisia lainoja ja avustuksia. Myöntäminen kuuluu laina- tai tukimuodosta riippuen joko Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) tai kunnalle (Kouvolan kaupunki).

Kaikki Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaa valtion lainoittamaa rakentamista tai perusparantamista koskevat hakemukset toimitetaan kunnan kautta, joka tarvittaessa antaa hakemuksesta lausunnon.

Valtion asuntolainoja voivat hakea

  • kunta tai muu julkisyhteisö
  • yhteisö, joka täyttää yleishyödylliselle asuntoyhteisölle säädetyt edellytykset ja jonka ARA on nimennyt
  • edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö
  • asunto-osakeyhtiöt


Lisätietoja ja hakemusten palautus:
Kouvolan kaupunki

Marita Palmu
Asuntosihteeri
020 615 4509
marita.palmukouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo, E-ovi, 3. kerros, huone 309
Tekniikka- ja ympäristötalo
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Yhteystiedot

Marita Palmu
Asuntosihteeri
020 615 4509
marita.palmukouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo, E-ovi, 3. kerros, huone 309
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski