Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilipäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 7/2021 10.5.2021 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee maanrakennusta ja raiteiston kunnossapitotöitä Kouvolan ratapihalla. Tarkempi sijainti on Tunnelikadun alikulun itäpuolella eli Halkotarhantien puolella, lähellä ns. Kivipussin aluetta. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan 31.5.–4.6.2021 väliselle ajalle ja toimintaa on ympäri vuorokauden.

Päätös on kuulutusaikana 10.5. – 16.6.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy (Dynasty)

Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja -tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 16.6.2021. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 10.5.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 10.5.2021 Ympäristöpalvelut