Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Peab Industri Oy

Peab Industri Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista ja murskaamista sekä ylijäämälouheen, betonijätteen ja pilaantumattomien maiden vastaanottamista ja käsittelyä Keltti I -toiminta-alueella Kouvolassa kiinteistöllä Pekankulma RN:o 286-409-6-90, Lahdentie 1215 a. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 240 000 k-m3 ottomäärälle. Louhintaa tehdään 7,3 ha kokoisella alueella ja koko suunnitelma-alueen pinta-ala on 9,4 ha. Vuosittain otetaan arviolta 0–30 000 k-m3 ja murskataan noin 30 000–70 000 tonnia alueelta otettua kiviainesta. Ympäristölupaa haetaan louhinnan ja kiviaineksen murskauksen lisäksi ylijäämälouheen, betonijätteen ja pilaantumattomien maa-ainesten vastaanotolle. Ylijäämälouhetta otetaan vastaan enintään 200 000 tonnia vuodessa ja se käsitellään murskaamalla vastaavasti kuin alueelta otettava kiviaines. Yhteensä alueelta louhittavia ja sinne tuotavia kiviaineksia murskataan vuodessa keskimäärin 100 000 tonnia ja enintään 200 000 tonnia.

Betonijätettä otetaan vastaan ja murskataan keskimäärin 10 000 tonnia ja enintään 20 000 tonnia vuosittain. Betonimurske toimitetaan hyödynnettäväksi maarakentamisessa. Pilaantumattomia maita otetaan vastaan vuodessa enintään 45 000 tonnia, josta enintään 20 000 tonnia voidaan välivarastoida alueelle erikseen käsiteltäväksi ja myöhemmin hyödynnettäväksi rakennuskohteissa. Vastaanotettavia maita hyödynnetään ottamisalueen maisemoinnissa ja niitä sijoitetaan luiskiin lupa-aikana yhteensä 52 000 m3, joka vastaa noin 99 000 tonnia. Kun maisemointi on tehty, on alueelle välivarastoitavien ylijäämämaiden vastaanottomäärä enintään 20 000 tonnia vuodessa.

Alueelle kuljetaan valtatieltä 12 lähtevän Kivistentien kautta. Toimintaa on arkisin maanantaista perjantaihin seuraavasti: murskaaminen, poraaminen, rikotus sekä kuormaus ja kuljetus klo 6–22 ja louhintaräjäytykset klo 8–18. Alueella ei välttämättä louhita ja murskata vuosittain. Haettavalla yhteisluvalla on tarkoitus korvata alueella nykyisin voimassa olevat maa-aines- ja kaksi erillistä ympäristölupaa. Keltti I -alueella on myös rekisteröity asfalttiasema, jonka toiminta ei kuulu tähän lupahakemukseen.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 24.2. – 26.3.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus/Peab Industri Oy (pdf 5,12 Mt)

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 26.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 24.2.2021

Kouvolassa 24.2.2021 Rakennus- ja ympäristölautakunta