Ympäristölupapäätös/Terra Kierrätys Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 9.10.2019 käsitellyt Terra Kierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.10.2019.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantumattoman maa-ainesjätteen kierrätysaseman perustamista kiinteistöille 286-401-18-13 ja 286-401-5-164, Teollisuustie 6-8, 45360 Valkeala. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Kyseessä on uusi toiminta. Alueella saa ottaa vastaan ja käsitellä vuosittain enintään 40 800 tonnia jätemateriaaleja, joista pilaantumatonta ylijäämämaa-ainesta enintään 20 000 t, betoni- ja tiilijätettä enintään 20 000 t, keramiikkajätettä enintään 500 t ja kattohuopajätettä enintään 300 t. Jätteitä välivarastoidaan ja tarvittaessa käsitellään mekaanisesti esim. murskaamalla ja seulomalla ennen myyntiä rakennuskäyttöön tai toimittamista hyödynnettäväksi. Betoni- ja tiilimursketta saa myös hyödyntää alueen omissa kenttärakenteissa ja ylijäämämaita alueen reunoille rakennettavissa suojavalleissa. Lisäksi lupaan kuuluu alueelle jääneiden aiemman toimijan jätteiden siivoaminen ja toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn. Laitokselle otetaan vastaan myös metsätähteitä, joita ei luokitella jätteeksi. Niistä valmistetaan hakettamalla biopolttoainetta.

Jätteiden vastaanottoa sekä tuotteiden kuormausta ja kuljetuksia saa tehdä klo 06–20 välillä arkipäivisin ma–pe sekä tarvittaessa viikonloppuisin. Murskaus, haketus sekä muut erityistä melua aiheuttavat työvaiheet on kuitenkin suoritettava klo 07–18 välisenä aikana arkipäivisin ma–pe sekä tarvittaessa viikonloppuisin. Luvassa on annettu lisäksi muita määräyksiä mm. melu- ja pölyhaittojen estämisestä, maaperän suojelusta sekä laitoksen hulevesien tarkkailusta. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Päätös on nähtävillä 16.10. – 18.11.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 18.11.2019. Lisätietoja antaa: vt. valvontainsinööri Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 16.10.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta