Ympäristölupapäätös / Kuljetus Kaukonen Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 5.2.2020 käsitellyt Kuljetus Kaukonen Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden käsittelyyn sekä kivenmurskaukseen Kouvolan kaupungin Rahikkalan kylässä kiinteistöllä 286-458-1-968, Ruhanmäentie 113, Koria. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jonka toistaiseksi voimassa olevaan ympäristölupaan on myönnetty muutos. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Laitoksella saa jatkossa ottaa vastaan, käsitellä ja välivarastoida betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä yhteensä enintään 10 000 tonnia vuodessa. Lisäksi alueella saa jatkaa pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten vastaanottoa käytettäväksi louhintarintauksen maisemointiin, jota tehdään voimassa olevan maa-ainesluvan edellyttämällä tavalla. Kiviainesta saa murskata enintään 60 000 tonnia vuodessa, kunnes murskauslaitos voidaan siirtää viereiselle uudelle toiminta-alueelle. Jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä sekä kuormaamista ja kuljetuksia saa tehdä arkisin ma–pe klo 6–22 ja erityisestä syystä la klo 7–18. Kiviaineksen ja jätejakeiden murskaus on sallittu vain arkisin ma–pe klo 7–22 ja mahdollinen kivien rikotus ma–pe klo 8–18. Toimintaa ei saa harjoittaa pyhäpäivinä. Luvassa on määrätty mm. toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen ehkäisemisestä. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Päätös on kuulutusaikana 12.2. – 20.3.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Ympäristölupapäätös/Kuljetus Kaukonen Oy

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 20.3.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.2.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 12.2.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta