Ympäristölupahakemus / Tykkimäen Sora Oy

Tykkimäen Sora Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee soran murskausta siirrettävällä kivenmurskaamolla Kouvolan kaupungin Valkealan kylässä kiinteistöllä 286 449 2 1386, osoitteessa Multamäentie 550, 45370 Valkeala. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa haetaan alueelta otettavan soran murskaukseen. Murskaustoimintaa on noin 4 6 kk vuodessa jaksoittaisesti ja toiminta-aika on ma-pe klo 7–20. Kuormaamista ja kuljetusta tehdään koko vuoden ma pe klo 7–20. Kiinteistöllä on lisäksi voimassa oleva maa-aineslupa (3.10.2017–3.10.2027) soran ja hiekan (818 000 k m3) ottamiseen. Kohde sijaitsee Multamäen (0590908) 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Ympäristölupahakemus/Tykkimäen Sora Oy (pdf 3 Mt)

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 7.4. – 7.5.2021 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 7.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 7.4.2021.

Kouvolassa 7.4.2021 Rakennus- ja ympäristölautakunta