Ympäristölupahakemus / Kuljetus Kaukonen Oy

Kuljetus Kaukonen Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee voimassa olevaa kallion louhintaan ja murskaukseen, asfalttiaseman toimintaan sekä asfaltti-, hakkuu-, tiili- ja betonijätteen väliaikaiseen varastointiin ja murskaukseen myönnettyä ympäristölupaa Kouvolan kaupungin Rahikkalan kylässä kiinteistöllä 286-458-1-968, Ruhanmäentie 113, Koria. Muutos koskee jätejakeiden vastaanottomäärän kasvattamista ja asfalttiaseman toiminnan sekä louhinnan poistamista luvasta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupaa haetaan jätejakeiden vastaanottomäärän nostamiseksi yhteensä 10 000 tonniin vuodessa (betonijätettä 8 000 t/a, betonin, tiilen, laattojen ja keramiikan seoksia 1 000 t/a ja asfalttijätettä 1 000 t/a). Toiminta on ympärivuotista ja kuormausta ja kuljetuksia tehdään arkipäivisin klo 6–22 välillä. Kiviainesten ja jätejakeiden murskausta tehdään arkipäivisin klo 7–22. Kiinteistöllä 1:968 ei enää louhita, mutta murskauslaitos toimii tällä alueella, kunnes se siirretään viereiselle kiinteistölle 1:944 louhinnan siellä edetessä. Koko toiminnasta tehdyn melumallinnuksen mukaan melutason ohjearvot eivät ylity lähiympäristössä. Pölyhaittoja ehkäistään tarvittaessa kastelulla ja teknisin keinoin.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 6.11. – 9.12.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vt. valvontainsinööri Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 9.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto(a)kouvola.fi

Kouvolassa 6.11.2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta